All Posts tagged จำลองกระดูกสันหลัง

แบบจำลองกระดูกสันหลัง

แบบจำลองกระดูกสันหลัง

แบบจำลองกระดูกสันหลัง (skeletal model)

รหัสสินค้า P002

ปกติราคา8,000บาท ลดเหลือ 6,990 (พร้อมโครงเหล็ก)

  • โครงกระดูกเสมือนจริง
  • วัสดุแข็งแรง คงทน เช็ดทำความสะอาดง่าย
  • ช่วยในการอธิบายพยาธิสภาพของโรคให้เข้าใจง่าย
  • ประกอบการเรียนการสอนกายวิภาคศาสตร์
  • เสริมภาพลักษณ์ของร้านหรือคลินิก
More