All Posts tagged นักกีฬา

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ
JACOBSON PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATIONเหมาะกับใคร?

เหมาะกับนักกีฬาที่มักประสบปัญหากล้ามเนื้อล้าเจ็บปวดจากการหดตัวค้างไว้


วิธีการ
• ทำในท่านั่งที่สบาย
• หายใจเข้า 5 วินาทีพร้อมกับเกร็งกล้ามเนื้อ หายใจออก 10 วินาทีพร้อมกับคลายกล้ามเนื้อ
• ช่วยลดปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด ช่วยให้จิตใจสงบ คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น
• เทคนิคคลายเครียดที่สามารถทำได้ทันทีด้วยตนเอง
• งอนิ้วเท้าเข้าหากันและเกร็งกล้ามเนื้อฝ่าเท้าแล้วคลาย
• กระดกปลายเท้าขึ้นสูง ออกแรงเกร็งเหยียดขาซ้ายและ ขวาแล้วปล่อย • หน้าท้องและก้น ใช้วิธีแขม่วท้อง ขมิบกันแล้วคลาย
• อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึกๆ แล้วเกร็งไว้ ยก ไหล่ให้สูงที่สุดพร้อมยืดตัวขึ้นแล้วคลาย การกำมือ และเกร็งแขนทั้งซ้ายขวาแล้วปล่อย
• บริเวณกล้ามเนื้อหน้า ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูงแล้วคลาย, ขมวด คิ้วจนชิดแล้วคลาย,หลับตา ย่นจมูกแล้วคลาย
• ขากรรไกร อ้าปากขณะหายใจเข้า ค่อยๆหุบปากขณะ หายใจออก ริมฝีปากและลิ้น ใช้วิธีกัดฟัน เม้มปากแน่น และใช้ลิ้นดันเพดานโดยหุบปากไว้แล้วคลาย

More