All Posts tagged ปอดอุดกั้น

ตอนที่59:กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ตอนที่59:กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

13

ตอนที่ 66 กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โรคปอดอุดกั้น : โรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น 3ประเภท

1.โรคหลอดลมอักเสบ : เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม มีเสมหะอุดหลอดลม

2.โรคถุงลมปอด: ถุงลมส่วนปลายมีขนาดโตกว่าปกติร่วมกับมีการทำลายของผนังถุงลม

3.โรคหอบหืด : เกิดการหดเกร็งตีบแคบลง บวม เนื่องจากมีการอักเสบรวมทั้งจะมีการสร้างเสมหะมากกว่าปกติ

วิธีฝึกหายใจ ลดอาการขณะหอบเหนื่อย

หายใจเข้าทางจมูก (ท้องป่อง) หายใจออกผ่อนออกทางปากช้าๆ (ท้องแฟบ)

จำนวนครั้ง 5-10 ครั้ง /หรือทำจนอาการหอบเหนื่อยลดลง

 

การหายใจเพื่อยืดกล้ามเนื้อเพื่อยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มปริมาตรการหายใจเข้า-ออก

ท่าที่1. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้า จากนั้นโน้มตัวลงมาทางด้านหน้าพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

1314

ท่าที่2. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหลัง-ด้านข้าง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและหมุนตัวไปด้านซ้าย พร้อมหายใจเข้า จากนั้นโน้มตัวลงมาทางด้านหน้ามือแตะพื้นพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

1516

 

ท่าที่3. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ประสานมือทั้งสองไว้ที่ท้ายทอย ก้มตัวลงพร้อมเอาศอกชิดกันและหายใจออก กางศอกออกพร้อมกับยืดตัวหายใจเข้า

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

45

ท่าที่4. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านข้าง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ยกแขนขึ้นเหนือศร๊ษะและเอียงตัวมาทางด้านซ้ายพร้อมหายใจเข้า กลับสู่ท่าเดิมพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

 67

 

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื่อ

ท่าที่1. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ ถือดัมเบล/ถุงทรายไว้ที่มือ

วิธีการ งอศอกเข้าพร้อมหายใจเข้า สลับเหยียดศอกพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 10ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

89

 

ท่าที่2. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ติดถุงทรายไว้ที่ข้อเท้า

วิธีการ เตะขาไปข้างหน้าพร้อมหายใจเข้า สลับกับการงอเข่าพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 10ครั้ง/เซต ทำซำ้ 2 เซต

 12 10

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

สายด่วน 085-264-4994

 

More