All Posts tagged ปัสสาวะไม่อยู่

ตอนที่ 647 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ

ตอนที่ 647 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ
ตอนที่ 647 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ
การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาความผิดปกติในการถ่ายปัสสาวะ
 • ดูแลให้ผู้สูงอายุออกกําลังกาย เป็นประจำทุกวัน
 • ฝึกการขับถ่ายโดยอาจให้ถ่าย ปัสสาวะทุก 1,2,4 ชม.
 • ดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับน้ำอย่าง เพียงพอประมาณ 2,000-3,000 มล./วัน
 • ให้ดื่มน้ำก่อนเข้านอนอย่างน้อย 2 ชม.
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มี คาเฟอีน
 • ให้เวลาในการปัสสาวะไม่ควรรีบร้อน
 • ควรสวมเสื้อผ้าที่ง่ายต่อการถอด
 • แนะนําให้ผู้สูงอายุออกกำลัง กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานโดยการ ขมิบค้างไว้ 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง แล้วทำใหม่ให้ได้มากกว่า 100 ทุกวัน
 • ถ้าผู้สูงอายุได้รับยาควรดูแลและให้ยาตามแผนการรักษา
 • ดูแลให้ผู้สูงอายุทำความ สะอาดบริเวณอวัยวะเพศ ทุกครั้งภายหลังการขับถ่าย
 • ให้ผู้สูงอายุอยู่ในท่าที่ สะดวกสบายที่สุดในการ ขับถ่าย
 • ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความ รู้ลึกอยากถ่ายปัสสาวะ ในรายที่ปัสสาวะไม่เป็น เวลามีหลักสําคัญคือ พยายามให้ผู้สูงอายุรู้สึก ผ่อนคลาย เช่น ให้ดื่มน้ำ อุ่น ให้เป่าลมในนํ้าทาง หลอด (การเป่าลมจะ ทำให้ท่อทางออกของ ปัสสาวะคลายตัว) ทำ เสียงน้าใหลให้ได้ยิน เป็นต้น
 • สวมใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เหรือ แพมเพิส
More