All Posts tagged ป้องกันกระดูกพรุน

ตอนที่ 641 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

ตอนที่ 641 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

ตอนที่ 641 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น นม ปลาตัวเล็กอาหารประเภทถั่ว ผักใบเขียวเข้ม
หลีกเลี่ยงการอดอาหารอย่างรวดเร็วซึ่งจะมีผล ทำให้แคลเซี่ยมลดลง

ออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้กระดูกแข็งแรง การเดินเป็น การออกกําลังกายที่ดี ช่วยกระตุ้นการสร้างกระดูก

งดการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่จะทำให้ระดับเอสโตรเจนในร่างกายลดลง ง ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี้จะช่วยให้กระดูกแข็งแรง

งดการดื่มสุรา เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำลายเซลล์ที่สร้างกระดูกและทำให้ การดูดซึมแคลเซียมของผนังลำไส้ลดลง

ลดการดื่มกาแฟ เพราะมีคาเฟอีนทำให้แคลเซียมขับออกจาก ร่างกายทางปัสสาวะ ลดการดื่มน้ำอัดลมหรือ เครื่องดื่มที่มีฟอสฟอรัสผสมอยู่ เพราะ เครื่อง ดื่มเหล่านี้จะลดการดูดซึมแคลเซียมของลำไส้เล็ก

หลีกเลี่ยงภาวะเครียด การมีอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง เช่น โกรธจะทำให้ระดับฮอร์โมนใน ร่างกายไม่สมดุล และเกิดผลเสียต่อกระดูก

ป้องกันการเกิดกระดูกหัก โดยการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจัดสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัย

More