All Posts tagged ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ตอนที่ 689 การฝึกการเคลื่อนไหวที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน

ตอนที่ 689 การฝึกการเคลื่อนไหวที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน

การฝึกการเคลื่อนไหวเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน ดังนี้เป็นเทคนิคการฝึกการเคลื่อนไหวที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน:

1. การฝึกความแข็งแรง: การฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้น้ำหนักหรือเครื่องมือการฝึก เช่น การฝึกกล้ามเนื้อหน้าท้อง ขา และกล้ามเนื้อหลัง

2. การฝึกความยืดหยุ่น: การฝึกความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความเรียบหย่อนของกล้ามเนื้อและข้อต่อในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ และขา

3. การฝึกการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิก: การฝึกการเคลื่อนไหวแบบแอโรบิกหรือการฝึกการเคลื่อนไหวที่มีความเร็วสูง ช่วยเพิ่มความทนทานและความเรียบหย่อนในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถทำได้โดยการกระโดดเชือก กระโดดเป็นระยะเวลาสั้นๆ หรือการทำแรงบีบจมูก

4. การฝึกการเดิน: การฝึกการเดินเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานในผู้ป่วยเบาหวาน ลองเพิ่มระยะทางที่เดินในแต่ละวัน หรือเลือกเดินในระยะเวลาที่นานขึ้น

5. การฝึกการหายใจ: การฝึกการหายใจเชิงลึกช่วยเพิ่มการระบายความเครียดและความผ่อนคลายในผู้ป่วยเบาหวาน ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและสามารถรับมือกับภาวะแทรกซ้อนได้ดีขึ้น

More