All Posts tagged ผ่าตัด

ตอนที่ 611 ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือยัง???

ตอนที่ 611 ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือยัง???

More

ตอนที่ 610 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

ตอนที่ 610 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

More

ตอนที่36:ท่าบริหารผู้ป่วยตัดเต้านม

ตอนที่36:ท่าบริหารผู้ป่วยตัดเต้านม

การบริหารร่างกายหลังการผ่าตัดเต้านม

breast1

 

 

 

 

 

ท่าที่ 1     ยืนหันหน้าเข้าหาฝาผนัง ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างแตะฝาผนัง ระดับเดียวกับหัวไหล่ ค่อยๆ ไต่ฝ่ามือไปตามฝาผนังจนสุดแขน

breast2

 

 

 

 

 

ท่าที่ 2     ใช้เชือกยาวขนาดพอเหมาะคล้องไว้กับราวม่านข้างเตียงหรือราวอื่นๆ ใช้มือจับปลายเชือกทั้ง 2 ไว้ แล้วดึงขึ้นลงสลับกันไป

  breast3

 ท่าที่ 3     ยกมือทั้ง 2 ขึ้นแตะที่หัวไหล่ ข้อศอกแนบกับลำตัว ยกข้อศอกให้แขนทั้ง 2 ข้างตั้งฉากกับลำตัว

breast4

 

 

 

 

 

ท่าที่ 4     กางแขนทั้ง 2 ข้างออกไปในระดับเดียวกับหัวไหล่ หมุนปลายแขนทั้ง 2 ข้างให้เป็นวงกลม

breast5

 

 

 

 

 

 ท่าที่ 5

จังหวะที่ 1 กางแขนทั้ง 2 ข้างออกในระดับเดียวกับหัวไหล่

จังหวะที่ 2 งอแขนทั้ง 2 ข้างตั้งฉากกับลำตัว ใช้ฝ่ามือทั้ง 2 ข้างแตะที่ต้นคอด้านหลัง

จังหวะที่ 3 งอแขนไปข้างหลังให้หลังมือทั้ง 2 ข้างแตะบริเวณเอว

breast6

 

 

 

 

 

ท่าที่ 6    ใช้ไม้เท้าขนาดเหมาะมือ ยาวขนาดพอเหมาะมือทั้ง 2 ข้างกำไว้ในลักษณะคว่ำมือ ระยะห่างกันพอสมควร

จังหวะที่ 1 เหยียดแขนตรงไว้ด้านหน้าลำตัว

จังหวะที่ 2 ชูแขนเหนือศีรษะจนสุดแขน

จังหวะที่ 3 ลดแขนลงเท่าระดับหัวไหล่ ให้ไม้ที่ถืออยู่ในมืออยู่ด้านหลังระดับเดียวกับต้นคอ

breast7

 

 

 

 

 

ท่าที่ 7    ใช้มือข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ ยกมือและแขนข้างที่ทำผ่าตัดวางไว้บนศีรษะค่อยๆ เลื่อนมือและแขนไปตามศีรษะทางด้านข้างจนสุดแขน

breast8

 

 

 

 

 

ท่าที่ 8     ใช้มือข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ งอแขนที่ทำผ่าตัดไปข้างหลัง ให้มืออยู่ระดับเอวค่อยๆ เลื่อนมือไปข้างหลังให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

breast9

 

 

 

 

 

ท่าที่ 9    ใช้เชือกยาวขนาดพอเหมาะผูกไว้กับลูกบิดประตูให้ผู้ป่วยยืนตรง หันหน้าเข้าหาประตู มือข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ มือข้างที่ทำผ่าตัดจับปลายเชือกแล้วหมุนแขนเป็นวงกลม

breast10

 

 

 

 

 

ท่าที่ 10   ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าหาฝาผนัง มือข้างที่ไม่ได้ทำผ่าตัดท้าวสะเอวไว้ ใช้มือข้างที่ผ่าตัดแตะฝาผนังระดับเดียวกับหัวไหล่ค่อยๆ ไต่ไปตามฝาผนัง

 

เลือกใช้ท่าบริหารที่ถนัดสำหรับท่าน 3-4 ท่า และบริหารเป็นประจำทุกวัน ท่าละ 20 ครั้ง จะช่วยฟื้นฟูร่างกายไม่ให้มีการติดของข้อไหล่ และไม่ให้เกิดการบวมของแขนด้านเดียวกับเต้านมที่ผ่าตัดได้

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More