All Posts tagged ลักษณะการหักของกระดูก

ตอนที่85: ลักษณะการหักของกระดูก

ตอนที่85: ลักษณะการหักของกระดูก

ลักษณะการหักของกระดูก

Skeleton2

–         Greenstick fracture :กระดูกจะไม่หักทั้งแท่งและส่วนที่หักจะไม่ขาดออกจากกัน มักเกิดในเด็กที่กระดูกมีความยืดหยุ่นสูง

–         Transverse fracture :กระดูกหักทั้งแท่งโดยรอยหักจะตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูก

–         Oblique fracture :กระดูกหักทั้งแท่ง โดยรอยหักจะทำมุมเฉียงกับแนวยาวของกระดูก

–         Spiral fracture :กระดูกหักทั้งแท่ง โดยรอยหักจะมีลักษณะเป็นเกลียวทำมุมเฉียงกับแนวยาวของกระดูก

–         Comminuted fracture: กระดูกหักแล้วแตกเป็นชิ้นเล็กๆหลายชิ้นใช้เวลาในการฟื้นฟูหลังผ่าตัดนานที่สุด

–         Impacted fracture :มีการเคลื่อนของปลายกระดูกที่หักมาซ้อนกัน

–         Compression fracture :เกิดการแรงอัดของกระดูก ทำให้กระดูกยุบ ซึ่งมักเกิดกับกระดูกสันหลัง

–         Pathologic fracture: กระดูกหักที่เกิดขึ้นในกระดูกที่เป็นโรคอื่นๆอยู่ก่อน

อาการและอาการแสดงเมื่อกระดูกหัก

–         ปวด

–         กล้ามเนื้อเกร็งตัว

–         บวม

–         กระดูกที่หักมีการผิดรูป

–         เกิดการจำกัดการเคลื่อนไหว

–         เกิดเสียง crepitus จากการเสียดสีของกระดูกที่หัก

 

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1. การใช้แผ่นความร้อนไฟฟ้าเพื่อลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

Zemanta Related Posts Thumbnail

2. การใช้แผ่นความเย็นรักษาในระยะอักเสบ

P005

3. การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง

4. การรักษาด้วยวิธีการขยับ ดัดดึง ข้อต่อ เมื่อมีข้อติดหรือจำกัดการเคลื่อนไหว

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com สายด่วน 085-264-4994

More