All Posts tagged สันดิบาต

ตอนที่63:กายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน

ตอนที่63:กายภาพบำบัดในผู้ป่วยพาร์กินสัน

art_41951729

 

Parkinson’s disease

 

Parkinson’s disease เป็นโรคทางระบบประสาทที่พบได้บ่อย เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ คนไทยเรียกว่าโรคสั่นสันนิบาต Parkinson’s disease  เกิดจากการตายของเซลล์สมองที่เรียกว่า Substantia nigra  pars compacta (SNpc) ทำให้สารสื่อประสาทชื่อว่า Dopamine ซึ่งสร้างมาจากเซลล์ประสาทเหล่านี้มีปริมาณลดลง และเป็นสาเหตุทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการต่างๆ เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม และสามารถถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ และสิ่งแวดล้อม ปัจจัยบางอย่างช่วยลดโอกาสการเกิด Parkinson’s disease เช่น การดื่มกาแฟ การสูบบุหรี่ การใช้ยาลดการอักเสบในกลุ่ม NSAID และการใช้ฮอร์โมน Estrogen ในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน เป็นต้น ส่วนปัจจัยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรค Parkinson’s disease เช่น เคยมีอุบัติเหตุทางสมอง การสัมผัสกับยาฆ่าแมลง

 

1177490482

 

 

ปัจจัยเสี่ยงของโรค Parkinson

 • อายุ โดยมากพบในผู้ที่มีอายุ > 50ปี
 • เพศ ชาย > หญิง
 • เชื้อชาติ พบมากในทางด้านเหนือของยุโรปและอเริกา
 • พันธุกรรม อาจพบได้น้อย
 • สิ่งแวดล้อม อาจเิกดจากการติดเชื้อหรือรับสารพิษ

 

4632c4db83f728d7bdef87686859c651

 

 

อาการสำคัญในโรค Parkinson

 • อาการสั่นขณะพัก (Resting tremor)
 • อาการแข็งเกร็ง (Rigidity)
 • อาการเคลื่อนไหวช้า (Bradykinesia)
 • อาการทรงตัวไม่มั่นคง (Postural instability)

 

อาการอื่นในโรค Parkinson

อาการที่นอกเหนือจากอาการเด่นในการเคลื่อนไหวที่ช้า  (Non-motor manifestations) เช่น

 • ภาวะซึมเศร้า (Depression)
 • ภาวะประสาทหลอน (Hallucinations/delusions)
 • ภาวะความจำเสื่อม (Dementia)

 

ความรุนแรงของผู้ป่วย Parkinson ออกเป็น 5 ระยะ

 • ระยะที่ 1  มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่แขนหรือขา  เพียงซีกใดซีกหนึ่งของลำตัว
 • ระยะที่ 2  มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่แขนหรือขา ทั้งสองข้างของลำตัว
 • ระยะที่ 3  มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวทั้งสองข้างร่วมกับความผิดปกติในการทรงตัวให้สมดุล พบ Rigidity
 • ระยะที่ 4  มีอาการแสดงทั้ง4อาการ มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวมาก และต้องได้รับการช่วยเหลือพอสมควรในการดำเนินชีวิต
 • ระยะที่ 5  มีความผิดปกติของการเคลื่อนไหวอย่างมากและมักใช้ชีวิตอยู่กับเตียงหรือรถเข็นอาจ

 

บทบาทนักกายภาพบำบัดในการดูแลผู้ป่วยพาร์กินสัน

1. ประเมินความสามารถในการทำกิจกรรมและประเมินระยะของโรค (stage of the disease)

2. ลดอาการปวดและการตึงตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้ความร้อนตื้น เช่น Thermo pad , กระเป๋าน้ำร้อน

P001

3. ยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันกล้ามเนื้อหดรั้ง

4. พัฒนาการทำงานของปอดและหัวใจ เช่น การสอนหายใจ , โปรแกรมการออกกำลังกาย

5. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อเหยียดเข่า เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานโดยใช้ ถุงทราย, Quadriceps board

E004E002

 

 

 

 

 

 

 

 

6. สอนวิธีการเคลื่อนย้ายตัวป้องกันการล้ม โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น  Tripod cane, Walker

OT006OT007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

More