All Posts tagged หอบหืด

ตอนที่59:กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ตอนที่59:กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

13

ตอนที่ 66 กายภาพบำบัดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)

โรคปอดอุดกั้น : โรคที่มีการอุดกั้นของทางเดินหายใจซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไป

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็น 3ประเภท

1.โรคหลอดลมอักเสบ : เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุหหลอดลม ทำให้เยื่อบุหลอดลมบวม มีเสมหะอุดหลอดลม

2.โรคถุงลมปอด: ถุงลมส่วนปลายมีขนาดโตกว่าปกติร่วมกับมีการทำลายของผนังถุงลม

3.โรคหอบหืด : เกิดการหดเกร็งตีบแคบลง บวม เนื่องจากมีการอักเสบรวมทั้งจะมีการสร้างเสมหะมากกว่าปกติ

วิธีฝึกหายใจ ลดอาการขณะหอบเหนื่อย

หายใจเข้าทางจมูก (ท้องป่อง) หายใจออกผ่อนออกทางปากช้าๆ (ท้องแฟบ)

จำนวนครั้ง 5-10 ครั้ง /หรือทำจนอาการหอบเหนื่อยลดลง

 

การหายใจเพื่อยืดกล้ามเนื้อเพื่อยืดกล้ามเนื้อและเพิ่มปริมาตรการหายใจเข้า-ออก

ท่าที่1. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ยกแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้า จากนั้นโน้มตัวลงมาทางด้านหน้าพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

1314

ท่าที่2. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหลัง-ด้านข้าง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันยกแขนขึ้นเหนือศีรษะและหมุนตัวไปด้านซ้าย พร้อมหายใจเข้า จากนั้นโน้มตัวลงมาทางด้านหน้ามือแตะพื้นพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

1516

 

ท่าที่3. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านหน้า-ด้านหลัง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ประสานมือทั้งสองไว้ที่ท้ายทอย ก้มตัวลงพร้อมเอาศอกชิดกันและหายใจออก กางศอกออกพร้อมกับยืดตัวหายใจเข้า

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

45

ท่าที่4. เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณทรวงอกด้านข้าง

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้

วิธีการ ยกแขนขึ้นเหนือศร๊ษะและเอียงตัวมาทางด้านซ้ายพร้อมหายใจเข้า กลับสู่ท่าเดิมพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 5ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

 67

 

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื่อ

ท่าที่1. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ ถือดัมเบล/ถุงทรายไว้ที่มือ

วิธีการ งอศอกเข้าพร้อมหายใจเข้า สลับเหยียดศอกพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 10ครั้ง/เซต ทำซำ้2เซต

89

 

ท่าที่2. เพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา

ท่าเริ่มต้น นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ติดถุงทรายไว้ที่ข้อเท้า

วิธีการ เตะขาไปข้างหน้าพร้อมหายใจเข้า สลับกับการงอเข่าพร้อมหายใจออก

จำนวนครั้ง 10ครั้ง/เซต ทำซำ้ 2 เซต

 12 10

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

สายด่วน 085-264-4994

 

More

ตอนที่6:กายภาพบำบัด กับ หอบหืด เกี่ยวกันอย่างไร

ตอนที่6:กายภาพบำบัด กับ หอบหืด เกี่ยวกันอย่างไร

หอบหืดเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม

โรคหอบหืด1

หลายคนอาจคุ้นหูหรือเคยรู้จักกับคนใกล้ตัวทีมีโรคหอบหืดกันมาบ้าง แต่คุณรู้หรือไม่อาการและกระบวนการเกิดของโรคแท้จริงนั้นเกิดจากอะไร  แล้วกายภาพบำบัดมีส่วนช่วยในการรักษายังไง อาการหอบหืดเกิดจากการที่เยื่อบุหลอดลมมีปฎิกิริยาตอบสนองต่อตัวกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติทำให้เกิดการหดเกร็งของหลอดลมและเยื่อบุหลอดลมบวม ส่งผลให้ทางเดินหายใจของผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืดแคบลง  ผู้ป่วยจึงมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอก หายใจมีเสียงดัง โดยอาการจะหายได้เองเมื่อใช้ยาขยายหลอดลม

                อาการของโรคหอบหืดจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงและระยะเวลาของการจับหืดขึ้นกับปัจจัยดังตัวต่อไปนี้

 1. มีการหดเกร็งตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดลม
 2. เยื่อบุหลอดลมมีการบวม
 3. มีเสมหะที่มีลักษณะเหนียวมาก

โรคหอบหืด2

                                สาเหตุของโรคหอบหืดนั้นแท้จริงยังไม่ทราบแน่นอนนัก แต่มักมีเหตูการชักนำของโรคได้แก่

 1. สารก่อภูมิแพ้ ฝุ่นบ้าน เกสรดอกไม้ แพ้อาหารบางประเภท ขนสัตว์ มลภาวะต่างๆ
 2. การติดเชื้อในทางในหายใจ
 3.  สภาพจิตใจ เครียด
 4. การออกกำลังกาย
 5. การเปลี่ยนฤดู สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 6. กรรมพันธ์ุ

                อาการทีพบเมื่อเกิดการกระตุ้นในการเกิดหอบหืด

แน่หน้าอกหรือไอเล็กน้อย ถ้าเกิดการอุดกั้นอย่างรุนแรงมากขึ้นมักจะมีอาการไอถี่ๆ อาการเป็นมากในช่วงกลางคืน

เมื่อมีเสมหะและการหอบเหนื่อยในรายที่แสดงอาการโรคหอบหืดมากๆมักมีเสียงหายใจสั้น ใช้กล้ามเนื้อเสริมการหายใจเข้าช่วย ในกรณีที่มีอาการจับหืดอย่างทันที ผู้ป่วยมักจะนั่งหอบหรือฟุบหน้ากับหมอน

 โรคหอบหืด3

การรักษาทางกายภาพในผู้ป่วยหอบหืด

การรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดเกี่ยวข้องกับกายภาพบำบัดได้ย่างไร ในทางกายภาพบำบัดเทคนิคการรักษาถูกนำมาใช้รักษาในผู้ป่วยหอบหืดเนื่องจากคนไข้มักจะมีเสมหะมากและทำให้การหายใจขาดประสิทธิภาพ นักกายภาพจึงต้องมีบทบาทได้แก่ การร่อนระบายเสมหะออกจากปอด(ฟังดูเหมือนการทำขนม)ด้วยเทคนิคทางกายภาพร่วมกับการปรับปรุงรูปแบบในการหายใจให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อกระบังลม สอนรูปแบบการหายใจให้ถูกต้องเพื่อให้การเคลื่อนไหวของทรวงอกดีขึ้น  ก็แล้วแต่เทคนิคเฉพาะของนักกายภาพบำบัดแต่ละคนค่ะ

การรักษาอื่นๆ ในผู้ป่วยโรคหอบหืด

 • Humidity เป็นการรักษาด้วยการให้ความชุ่มชื้นแก่ทางเดินหายใจเพื่อให้เสมหะขับออกได้ง่าย
 • การทานยาขับเสมหะ
 • การใช้ยาปฎิชีวนะในกรณีที่มีการอักเสบติดเชื้อของทางเดินหายใจ
 • การพ่นยาขยายหลอดลม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinics.com  สายด่วน 085-264-4994

More