All Posts tagged เด็กสมองพิการ

ตอนที่76:กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

ตอนที่76:กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

                เด็กสมองพิการเกิดจากความผิดปกติของสมองใหญ่หากเกิด ในทารกก่อนที่สมองจะพัฒนาเต็มที่จะทำให้มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อด้านการเคลื่อนไหว สติปัญญา พฤติกรรม การรับรู้

สาเหตุเกิดจาก

 1. พันธุกรรมจากยีน หรือโครโมโซม ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก เสียการทรงตัว
 2. มารดาได้รับสารพิษหรือติดเชื้อในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดความผิดปกติและเกร็ง
 3. สมองขาดเลือดหรือขาดอากาศทำให้สมองตาย มักมีสาเหตุจากระหว่างคลอดรกพันคอ สำลักน้ำคล่ำ คลอดก่อนกำหนด มักเกิดกับสมอง 2 ซีก ทารกจึงมีการอ่อนแรงทั้ง 2 ซีกของร่างกาย และในวัยทารกและเด็ก หลอดเลือดโป่งพอง สมองอักเสบ ติดเชื้อ จมน้ำมักเกิดกับสมองซีกเดียว จึงมีการอ่อนแรงและเกร็งซีกเดียว
 4. ภาวะการคลอดที่ไม่ราบรื่น  เช่น เด็กคลอดก่อนกำหนดคือ ก่อน 9- 10 เดือนค่ะ   คลอดหลังกำหนด คืออายุครรภ์ 42 สัปดาห์ไปแล้ว คลอดยากต้องใช้ระยะเวลาในคลอดยาวนานกว่าปกติ  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ   เลือดออกในสมอง โรคปอดเรื้อรัง ตับวาย ไตวาย
 5. สุขภาพของเด็กหลังคลอดและปัจจัยแทรกซ้อนช่วงหลังคลอดใหม่ๆ เช่น เด็กตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป   ตัวเหลืองจนต้องเปลี่ยนเลือด ต้องเข้าตู้อบเป็นเวลานาน

ลักษณะของพัฒนาการล่าช้า ซึ่งอาจจะพบมากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม นอกจากนี้อาจพบความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมด้วย เช่น  ปฏิกิริยาสะท้อน ยังคงอยู่ไม่หายไปแม้จะถึงช่วงอายุที่ควรจะหายไป กล้ามเนื้ออ่อนนิ่มหรือเกร็ง อาจพบความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาการได้ยิน ปัญหาการมองเห็น

 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันที่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้  เช่น เด็กอายุ 20 เดือนแต่ยังเดินไม่ได้ ในขณะที่เด็กปกติเริ่มเรียนรู้ที่จะเดินและเดินได้ในช่วงอายุ 9 – 15 เดือน เป็นต้น โดยความล่าช้านั้นปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยทารกและวัยเด็กตอนต้น พัฒนาการล่าช้าอาจพบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หลายด้าน หรือทุกด้านและพัฒนาการล่าช้าในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้พัฒนาการในด้านอื่นล่าช้าด้วยก็ได้

 

 

ท่าทางเพื่อลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในเด็กสมองพิการ

 1. การจัดท่าทาง ในเด็กสมองพิการจึงมีความสำคัญมากในการลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ควรจัดท่าให้เด็กนอนตะแคง งอเข่า และงอสะโพกไม่ให้สะโพกบิด ขณะ เมื่ออุ้มเด็กต้องงอเข่าสะโพก รวมถึงการประคองไหล่ทั้งสองข้างให้งุ้มเข้าเล็กน้อย
 2. ท่ายืนต้องค่อยๆเริ่มจากท่านั่งเท้าชิดพื้นลุกขึ้น ยืนพิงที่ยืน หรืออาจด้านหลัง ด้านหน้าก็ได้
 3. ถ้ามีอาการเกร็งมากขึ้น ให้สังเกตว่ามีภาวะผิดปกติอื่นๆรบกวนร่างกายหรือไม่ เช่น เป็นไข้ติดเชื้อ เล็บขบ เป็นแผล

เราจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร จะมีทีมเวชกรรมฟื้นฟูช่วยฝึก สอน และแนะนำวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดแก่พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงเด็ก

ลูกจะเดินได้หรือไม่

ลูกจะเดินได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ว่าเนื้อสมองจะเสียหายรุนแรงมากเพียงใด โดยทั่วไป เด็กจะสามารถนั่งเองได้ตอนอายุ2ปี

และจะเดินได้ในที่สุด แต่ท่าเดินจะไม่ปกติ เช่น เดินเกร็ง แข็ง เดินเปะปะ เป็นต้น

 

การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหรือดาม

 • อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน เพื่อยืดกล้ามเนื้อข้อมือและนิ้วมือให้เหยียดออก
 • อุปกรณ์ช่วยพยุงขา เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและกล้ามเนื้อน่องและกล้ามงอเข่าลดเกร็ง ป้องกันข้อติดและเท้าผิดรูป

 

วิธีการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด

1. การนวด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดปวดและลดเกร็งได้ ควรใช้ร่วมกับแผ่นความร้อนไฟฟ้า

Zemanta Related Posts Thumbnail

2. การฝึกในน้ำ การฝึกบริหารในน้ำช่วยลดเกร็ง เคลื่อนไหวได้ง่ายและลดปวดได้

3.การบังคับใช้มือที่อ่อนแรง โดยให้มือด้านที่มีแรงยกข้างที่อ่อนแรงขึ้นมาช่วยเพิ่มแรงข้างที่อ่อนแรงขึ้นมา

4. การฝึกยืน โดยใชเครื่องเตียงฝึกยืน แบบใช้มือหมุน สำหรับเด็ก

OT015

 

ขยับข้อสะโพกแล้วมีเสียงเกิดจาก

 • ข้อสะโพกเคลื่อนหรือหลุด เนื่องจากกล้ามเนื้ออกงอสะโพกและหุบขาเข้า มีความตึงตัวมากเกินไปโดยจะมีวิธีแก้ไขโดยการฉีดยาหรือถ้าหดค้างแล้วต้องผ่าตัด

เท้าแบนเกิดจากความผิดปกติที่เท้าหรือผลมาจากสะโพกบิดส่งผลมายังเท้า การใส่รองเท้าตัดพิเศษมี2ด้าน คือช่วยกระจายแรงกดที่ฝ่าเท้าและชะลอการผิดรูปของเท้า

ลูกมีการสำลักอาหารบ่อยๆ

 • เนื่องจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารอ่อนแรง เกิดการทำงานไปประสานกันต่อเนื่อง จึงเกิดการสำลักได้ง่าย การจัดท่านั่งลดเกร็ง ก้มศีรษะเล็กน้อย ช่วยหุบริมฝีปาก รวมถึงอาหารเลือกที่เหมาะสม ก็จะช่วยลดการสำลักได้

ลูกเป็นปอดบวมบ่อยเกิดจาก

 • เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมักมีปัญหาปอดแฟบ คือเมื่อมีการหายใจเข้าถุงลมในปอดขยายออกยาก เพราะปอดขาดสารลดแรงตึงผิว และการอยู่ในท่านอนนานๆ ทำให้เสมหะตกค้างก็ก่อให้เกิดภาวะปอดแฟบ และลุกลามเป็นโรคปอดอักเสบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

More

ตอนที่7:มารู้จัก เด็กสมองพิการ! กัน

ตอนที่7:มารู้จัก เด็กสมองพิการ! กัน

เด็กสมองพิการ Cerebral Palsy

เด็กสมองพิการ1

เด็กสมองพิการหรือมีอีกชื่อคือเด็กพิเศษอาจฟังดูลึกลับและน่ากลัวสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยค้นหูกันมากนัก หลายคนคงนึกถึงเด็กที่มีญาณในการสัมผัส หรือเรื่องลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ  แต่คุณอาจคิดผิดเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องได้รับการดูแล และการเรียนรู้เป็นพิเศษ เนื่องจากเ ป็นกลุ่มอาการของเด็กที่มีปัญหาทางด้าน sensory dusfuntion  ในทางการแพทย์มักใช้ศัพท์เทคนิคว่าเด็ก CP อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กขายไก่อีกหละ โดยส่วนมากเด็กสมองพิการจะแสดงความผิดปกติของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ท่าทาง และการเคลื่อนไหว ซึ่งสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือเกิดรอยโรคของสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่เกิดจากสมองได้รับความเสียหายในขณะตั้งครรภ์และระหว่างคลอด จุดเริ่มต้นของโรคเกิดขึ้นภายใน3ปีแรกปีแรกของชีวิต  อาการของโรคนี้เกิดขึ้นถาวรและคงที่ไม่ลุกลามต่อไปอีก ความผิดปกติที่แสดงออกมาในเด็กจะมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากการที่เด็กพยายามที่จะใช้การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมาช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ  จึงเป็นปัญหาหลักในด้านการเคลื่อนไหว ความผิดปกตินี้ยังส่งผลต่อพัฒนาการหรือการทำงานด้านอื่นๆของสมองเกิดเป็นปัญหาหรือความพิการร่วมในระบบอื่นๆมากมาย

ลักษณะอาการแสดงของเด็กสมองพิการ

เด็กสมองพิการ2

ความบกพร่องในด้านการพัฒนา การควบคุมศรีษะ การทรงตัว ความสามารถในการบิดหมุนลำตัว

ความสามารถในการทำการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติในรูปแบบต่างๆถูกจำกัด

ไม่สามารถแยกการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้ายและซีกขวาออกจากกัน

การักษาเด็กสมองพิการทางกายภาพบำบัด

เด็กสมองพิการ3

เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มีน้อยเกินไป

ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ขัดขวางการเคลื่อนไหว

เพิ่มการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง

ส่งเสริมการเคลื่อนไหวในแบบแผนที่หลากหลายและแตกต่าง

ส่งเสริมประสบการณ์การลงน้ำหนักร่วมกับการเคลื่อนไหว

หลีกเลี่ยงท่าทางที่อยู่นิ่งกับที่

ส่งเสริมให้เด็กรูจักเริ่มต้นการเลื่อนไหวป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อหดเกร็งละข้อยึดติด

ยืดกล้ามเนื้อทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหว ส่งเสริมความมั่นคงของส่วนต้นของร่างกายและกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบข้อต่อทำงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More