All Posts tagged เตียงช่วยยืน

ตอนที่ 638 เตียงฝึกยืนมีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เตียงฝึกยืน?

ตอนที่ 638 เตียงฝึกยืนมีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เตียงฝึกยืน?

ตอนที่ 638 Tilt table (เตียงช่วยยืน)

วิธีการใช้งานเครื่อง

•เริ่มจากให้ผู้ป่วยนอนหงายบน เสียงช่วยยืน
•ใช้ผ้าขนหนูรองบริเวณข้อพับ ต่างๆ
•ปรับสายรัดบริเวณอก สะโพกและข้อเข่าให้กระชับปรับเตียงให้ตั้งขึ้นตามองศาที่ ต้องการจะใช้ฝึกผู้ป่วย

*ระยะเวลาและองศาการยืนขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนจะทำได้

ประโยชน์

•เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนักที่สะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า
•ช่วยปรับความดันโลหิต
•เพื่อช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ(Prolong stretching)
•ช่วยลดการเกร็งตัวจากกล้ามเนื้อส่วนล่าง
•ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะให้ไหลสะดวก/ป้องกัน นิ่วในกระเพาะ
•ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดติดเชื้อ

More