All Posts tagged โรดปวดหลัง

ตอนที่2:ปวดหลัง โรคทรมานยอดฮิต

ตอนที่2:ปวดหลัง โรคทรมานยอดฮิต

ปวดหลังเกิดจากอะไร

back pain

อาการปวดหลังเป็นอาการหนึ่งที่เป็นกันบ่อยๆของผู้ใหญ่จะ ซึ่งอาจจะเกิดอาการปวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง และการดูแลตัวเอง ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนมากจะหายเองภายใน 2 สัปดาห์ และภายใน 3 เดือน จะพบผู้ป่วยปวดหลังส่วนน้อยที่จะเป็นโรคปวดหลังเรื้อรัง

การที่มีอาการปวดหลังไม่ได้หมายความว่าจะมีการทำลายหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของร่างกาย การปวดหลังเป็นเพียงการอักเสบขึ้นที่โครงสร้างของหลังซึ่งหากปวดหลังมากอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังเฉพาะที่หลังเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีอาการปวดหลังร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้นนั่นแสดงว่าเกิดการกดทับของเส้นประสาทเนื่องจาก ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะความปวดหลังแตกต่างกันไป ผู้ป่วยปวดหลังบางรายอธิบายอาการปวดว่ามีลักษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรู้สึกปวดหน่วงและหนักที่ขา หรือบางรายอาจรู้สึกเพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่นั่งทับขานานๆ เท่านั้น

 

 สาเหตุอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่ไม่ถูกต้อง หรือพยาธิสภาพของกระดูกสันหลังเอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจาก ท่าทาง อิริยาบถ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน  การบาดเจ็บบริเวณหลัง ความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่กำเนิด  ภาวะของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ  กระดูกสันหลังเคลื่อน โรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดร้าวมาที่หลังได้ เช่น โรคไต โรคเกี่ยวกับรังไข่และมดลูก โรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง หรือมะเร็งที่มีการกระจายมายังกระดูกสันหลัง

 

อาการปวดหลังที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ

  • อาการปวดหลังที่เป็นเรื้อรังติดต่อกันนานเกินกว่า 3 เดือน
  • ปวดหลังร้าวลงสะโพก ขา จนถึงบริเวณน่องหรือเท้า
  • อาการปวดหลังเฉียบพลันที่ไม่ทุเลาลงเมื่อได้พัก หรือมีอาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
  • อาการปวดหลังจากการได้รับบาดเจ็บหรือหกล้ม
  • อาการปวดหลังร่วมกับควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ขาอ่อนแรงชาบริเวณขา เท้า หรือรอบทวารหนักคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ น้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • เป้าหมายของการรักษาอาการปวดหลัง คือ การลดอาการปวด โดยมุ่งรักษาที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการและพยายามหาวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More