All Posts tagged ไมเกรน

ตอนที่ 662 ปวดหัวแบบไหนเรียก “ไมเกรน”

ตอนที่ 662 ปวดหัวแบบไหนเรียก  “ไมเกรน”

ตอนที่ 662 ปวดหัวแบบไหนเรียก  “ไมเกรน”

ไมเกรน คืออะไร?
            ไมเกรนเป็นภาวะทางระบบประสาทที่มีอาการปวดหัวซ้ำๆ และรุนแรง โดยทั่วไปจะมีอาการปวดเป็นจังหวะหรือปวดตุบๆ มักเป็นที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ ไมเกรนสามารถมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ไวต่อแสงและเสียง และการมองเห็นผิดปกติ อาจกินเวลานานหลายชั่วโมงหรือหลายวัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของบุคคลอย่างมาก สิ่งสำคัญคือต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม

สังเกตุอาการเมื่อเป็นไมเกรน?
     อาการปวดหัวไมเกรนเป็นอาการปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่อาจทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและอาการอื่นๆ อาการเหล่านี้มักมีลักษณะเฉพาะคือความรู้สึกสั่นหรือเต้นเป็นจังหวะที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ แม้ว่าจะส่งผลต่อทั้งสองข้างด้วยก็ตาม อาการทั่วไปของไมเกรน ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ไวต่อแสงและเสียง และมองเห็นไม่ชัด ไมเกรนอาจกินเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวัน และอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก หากคุณกำลังมีอาการไมเกรน ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสม

ไมเกรนเกิดจากอะไร ?
▪ นอนหลับไม่เพียงพอ
▪ ความเครียด
▪ กินข้าวไม่ตรงเวลา กินข้าวไม่ครบมื้อ
▪ กินอาหารบางประเภทมากเกินไป
▪ ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไป
▪ อยู่ในที่ ที่มีแสงจ้า
▪ แพ้กลิ่น

More