All Posts tagged ไม้ค้ำยัน

ตอนที่ 644 ไม้ค้ำยันมีกี่แบบ???

ตอนที่ 644  ไม้ค้ำยันมีกี่แบบ???

ตอนที่ 644  ไม้ค้ำยันมีกี่แบบ???

1.Forearm crutches
✅ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยทรงตัวได้ดีพอสมควร
✅ช่วยรับน้ำหนักได้เพียงร้อยละ 40-50 ของน้ำหนักตัว •

???????? ข้อดี คือ มีรูปร่างและขนาดเล็กกว่าไม้ค้ำยันรักแร้ มีแถบรัดที่บริเวณปลาย แขนช่วยให้ผู้ป่วยสามารถ ปล่อยมือจากไม้เพื่อหยิบจับสิ่งของได้โดยที่ ไม้ค้ำเย็นบ้งกล้องติดกับแขน
????????ข้อเสีย คือ ราคาแพงและหาซื้อได้ยาก

2.Plateform crutches

Plateform crutches

✅ใช้ในผู้ป่วยที่ไม่สามารถกำหรือลงน้ำหนักที่มือหรือข้อมือได้
✅ออกแบบมาเพื่อให้ลงน้ำหนักที่ปลายแขนเมื่องอข้อศอก 90 องศา

????ตัวอย่างผู้ป่วย เช่น กระดูกปลายแขนหัก, ข้ออักเสบรูมาตอบบริเวณข้อมือ ข้อนิ้ว, ข้อศอกยึดติด กล้ามเนื้อกำมืออ่อนแรง3.Canadian Crutches
✅ลักษณะคล้าย Forearm Crutches แต่มีส่วนต่อขึ้นมารองรับ บริเวณต้นแขนทําให้ข้อศอกเหยียดตลอดเวลา
✅ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะกล้ามเนื้อ Triceps อ่อนแรงที่ ไม่สามารถ เหยียดข้อศอกได้

4.Axillary crutches
Axillary crutchesทำจากไม้หรือโลหะกลวง2อัน เชื่อมต่อกันด้วยท่องวางที่ใช้สำหรับ ยันกับสีข้างล่าตัว เรียกว่า Axillary piece และท่อสำหรือใช้มือจับ เรียกว่า Hand piece ไม้ค้ำรักแร้ วยรับน้ำหนัก ตัวผู้ใช้ได้ถึงร้อยละ80ของน้ำหนักตัวและช่วยทรงตัวได้ดี

More

ตอนที่ 613 การวัดความยาวไม้ค้ำยัน

ตอนที่ 613 การวัดความยาวไม้ค้ำยัน
More

ตอนที่58:กระดูกหัก

ตอนที่58:กระดูกหัก

ตอนที่ 64  กระดูกหักต้องเดินอย่างไง

กระดูกขาหัก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก  ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เดินชั่วคราว เช่น ไม้คำ้ยันหรือไม้4ขา เพื่อป้องกันการลงนำ้หนักของขาข้างที่ผ่าตัด    แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีการอ่อนแรงจากสาเหตุของโรคไขสันหลัง หรือเส้นประสทที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างถาวร ต้องใช้อุปกกรณ์ช่วยเดิน เพื่อพยุงร่างกายเคลื่อนไหวหรือเดินได้

ท่าเตรียมก่อนฝึกเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน

  • ขณะยืนให้ปลายไม้คำ้ยันควรอยู่ห่างเฉียงทำมุม 45องศา มาทางด้านหน้าประมาณ4-6นิ้ว
  • ลงนำ้หนักลงไม้คำ้ยันที่ข้อมือ ห้ามใช้ รักแร้กดไม้คำ้ยัน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทใต้รักแร้
  • 23

วิธีการเดินโดยใช้ไม้คำ้ยัน

1.ยืนด้วยขาข้างดี ยกไม้ค้ำยันทั้งคู่ไปข้างหน้า

2.  ก้าวขาข้างที่ผ่าตัดไปข้างหน้า

3. ใช้มือยันไม้เท้าคำ้ยัน แล้วก้าวขาข้างที่ดีตาม

24

การเดินขึ้น/ลงบันไดโดยใช้ไม้คำ้ยัน (crutches)

ใช้หลักกการ…ขึ้นดี ลงเลว  คือ

ขณะขึ้นบันได….ให้ก้าวขาข้างที่ดีขึ้นวางบนบันไดก่อน  แล้วก้าวตามด้วยขาข้างที่ผ่าตัด

ขณะลงบันได….ให้ก้าวขาข้างที่ผ่าตัดลงก่อน แล้วตามด้วยขาข้างที่ดี

25

การเดินขึ้นบันไดโดยใช้ไม้เท้า 4ขา (Walker)

 

19

1. ยืนตัวตรงทิ้งนำ้หนักลงบนขา

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ใช้มือยันไม้เท้า 4ขา แล้วก้าวขาเจ็บไปข้างหน้า

 

15

3. โน้มตัวไปข้างหน้าใช้มือจับเครื่องช่วยเดินทั้ง2ข้างยันตัวขึ้นแล้วก้าวขาข้างที่ดีตามจนทั้งทั้ง2ข้างเสมอกัน

วิธีการนั่งลงบนเก้าอี้

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จับเครื่องช่วยเดินขยับตัวทั้ง2ข้างชิดขอบเก้าอี้

 

13

2.จับที่เท้าแขนทั้ง2ข้าง เหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปข้างหน้า แล้วจึงค่อยๆ ย่อตัวลงนั่ง

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นั่งลงแล้วขยับตัวไปด้านหลังให้ชิดพนักพิง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

สายด่วน 085-264-4994

More