All Posts tagged ไม้เท้า 4 ขา

ตอนที่58:กระดูกหัก

ตอนที่58:กระดูกหัก

ตอนที่ 64  กระดูกหักต้องเดินอย่างไง

กระดูกขาหัก การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า/ข้อสะโพก  ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เดินชั่วคราว เช่น ไม้คำ้ยันหรือไม้4ขา เพื่อป้องกันการลงนำ้หนักของขาข้างที่ผ่าตัด    แต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีการอ่อนแรงจากสาเหตุของโรคไขสันหลัง หรือเส้นประสทที่ได้รับการบาดเจ็บอย่างถาวร ต้องใช้อุปกกรณ์ช่วยเดิน เพื่อพยุงร่างกายเคลื่อนไหวหรือเดินได้

ท่าเตรียมก่อนฝึกเดินโดยใช้ไม้ค้ำยัน

  • ขณะยืนให้ปลายไม้คำ้ยันควรอยู่ห่างเฉียงทำมุม 45องศา มาทางด้านหน้าประมาณ4-6นิ้ว
  • ลงนำ้หนักลงไม้คำ้ยันที่ข้อมือ ห้ามใช้ รักแร้กดไม้คำ้ยัน เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อเส้นเลือดและเส้นประสาทใต้รักแร้
  • 23

วิธีการเดินโดยใช้ไม้คำ้ยัน

1.ยืนด้วยขาข้างดี ยกไม้ค้ำยันทั้งคู่ไปข้างหน้า

2.  ก้าวขาข้างที่ผ่าตัดไปข้างหน้า

3. ใช้มือยันไม้เท้าคำ้ยัน แล้วก้าวขาข้างที่ดีตาม

24

การเดินขึ้น/ลงบันไดโดยใช้ไม้คำ้ยัน (crutches)

ใช้หลักกการ…ขึ้นดี ลงเลว  คือ

ขณะขึ้นบันได….ให้ก้าวขาข้างที่ดีขึ้นวางบนบันไดก่อน  แล้วก้าวตามด้วยขาข้างที่ผ่าตัด

ขณะลงบันได….ให้ก้าวขาข้างที่ผ่าตัดลงก่อน แล้วตามด้วยขาข้างที่ดี

25

การเดินขึ้นบันไดโดยใช้ไม้เท้า 4ขา (Walker)

 

19

1. ยืนตัวตรงทิ้งนำ้หนักลงบนขา

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ใช้มือยันไม้เท้า 4ขา แล้วก้าวขาเจ็บไปข้างหน้า

 

15

3. โน้มตัวไปข้างหน้าใช้มือจับเครื่องช่วยเดินทั้ง2ข้างยันตัวขึ้นแล้วก้าวขาข้างที่ดีตามจนทั้งทั้ง2ข้างเสมอกัน

วิธีการนั่งลงบนเก้าอี้

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จับเครื่องช่วยเดินขยับตัวทั้ง2ข้างชิดขอบเก้าอี้

 

13

2.จับที่เท้าแขนทั้ง2ข้าง เหยียดขาข้างที่ผ่าตัดไปข้างหน้า แล้วจึงค่อยๆ ย่อตัวลงนั่ง

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.นั่งลงแล้วขยับตัวไปด้านหลังให้ชิดพนักพิง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

สายด่วน 085-264-4994

More