All Posts tagged AFO

ตอนที่170: การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริม (AFO)

ตอนที่170: การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริม (AFO)

การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริม

1.AFO แบบไม่มีข้อ

จุดประสงค์          ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและเท้า

                1.1 Rigid AFO

จุดประสงค์          จำกัดการเคลื่อนไหวที่ข้อเท้า

เหตุผลในการเลือกใช้ Rigid AFO

 • สมดุลไม่ดี ไม่มั่นคงในช่วงเดินลงน้ำหนัก
 • ผู้ป่วยไม่สามารถถ่ายน้ำหนักไปด้านที่ได้รับผลกระทบได้
 • มีความผิดปกติของเท้าจากปานกลางไปหามาก ปลายเท้าตก (equinus),valgus or varusหรือรวมกัน
 • มี Hypertonicityปานกลางถึงมาก
 • เหมือนด้านบนแต่มี recurvatum เล็กน้อยหรือมีความไม่มั่นคงที่เข่า
 • มีกล้ามเนื้อ Dorsiflexion อ่อนแรงเท่านั้น

1.2 Posterior leaf spring AFO

จุดประสงค์          ข้อเท้ามีการเคลื่อนไหวเล็กน้อย เนื่องจากงอรูปพลาสติกเมื่อมีโมเมนท์

เหตุผลในการเลือกใช้ Posterior leaf spring AFO

 • มีกล้ามเนื้อ Dorsiflexion อ่อนแรงเท่านั้น
 • ข้อเท้าไม่มั่นคง หรือมีการผิดรูปในแนวในหรือนอก
 • ไม่มีปัญหาสำคัญเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีปัญหาสำคัญเรื่องความมั่นคงของเข่าด้านใน-นอก
 • ส่งผลทางอ้อมต่อข้อเข่าและข้อสะโพกแบบมีนัยสำคัญ

 

 

1.3 Ground reaction AFO

จุดประสงค์          ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกทิเบียไม่ให้มากเกินไป เป็นการจำกัดการงอข้อเข่าและพิสัยการกระดกข้อเท้า (Dorsiflexion)

เหตุผลในการเลือกใช้ Ground reaction AFO

 • มีเข่าแอ่น (Knee recurvatum)
 1. AFO แบบมีข้อ

จุดประสงค์          – อาจนำมาใช้ในการควบคุมข้อเท้าได้บ้าง

-ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อเท้า (ในกรณีที่มีข้อที่ช่วยในการกระดกข้อเท้า (Dorsiflexionassist))

– จำกัดการเคลื่อนไหว (ในกรณีที่มี plantar flexion or dorsiflexion stops)

เหตุผลในการเลือกใช้ AFO แบบมีข้อ

 • มีกล้ามเนื้อ Dorsiflexion เท่านั้นอ่อนแรง
 • ในกรณีที่มีพิสัยการกระดกข้อเท้า (dorsiflexion) ทั้ง passive และ active
 • ต้องการควบคุมเข่าที่ไม่มั่นคง (งอ) เท่านั้น ใช้ AFO แบบมีข้อที่มี dorsiflexion stops
 • ต้องการควบคุมเข่าที่มี recurvatum เท่านั้น ใช้ AFO แบบมีข้อที่มี plantar flexion stop
 • มีพิสัยการกระดกข้อเท้าขึ้น (Dorsiflexion) ได้เองประมาณ 10 องศา
 • มี spasticity ค่อนข้างมาก

 

3.AFO แบบสำเร็จรูป

จุดประสงค์          – เลือกใช้ตามความเหมาะสมมากกว่าสะดวก

                                – ช่วยทำให้การแกว่งขาขณะเดินไปเป็นไปได้ดีขึ้น

– มีประโยชน์ไม่มากนักในกรณีที่ท่าทางการเดินหรือความผิดปกติมีความซับซ้อน

– ไม่สามารถชดเชยความยาวของกล้ามเนื้อ gastrocnemius ที่สั้นลงได

เหตุผลในการเลือกใช้ AFO แบบสำเร็จรูป

 • สามารถใช้ชั่วคราวหรือใช้เพื่อประเมินเท่านั้นด้วยความระมัดระวัง
 • ต้องการใช้ในกรณี Early mobilization ก่อนได้รับ Custom orthosis
 • ไม่มีปัญหาเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 1. อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้าและเข่า (Knee ankle foot orthosis-KAFO)

จุดประสงค์          – ข้อเข่าไม่มั่นคง ในด้านใน-นอก (Valgus or varus) หรืององ่าย (Buckling)

– ไม่สามารถลงน้ำหนักได้จากสาเหตุอื่นๆ เช่น เจ็บที่เข่า

เหตุผลในการเลือกใช้อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้าและเข่า

 • มีปัญหาเข่าแอ่น (recurvatum) ปานกลางถึงมาก ถึงแม้ว่าจะสวม AFO

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

More

ตอนที่145:การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริมปลายเท้าตกชนิดต่างๆ

ตอนที่145:การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริมปลายเท้าตกชนิดต่างๆ

การเลือกใช้กายอุปกรณ์เสริมปลายเท้าตกชนิดต่างๆ

กายอุปกรณ์ คืออะไร?

อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆที่ใช้กับร่างกาย ในความหมายที่ใช้ในปัจจุบัน มักจะหมายถึงอุปกรณ์ที่ใช้กับร่างกายเพื่อช่วยเหลือการเคลื่อนไหว เช่น แขนเทียม ขาเทียม อุปกรณ์ประคองหรือดามหลัง อุปกรณ์ดามมือ เป็นต้น ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมักพบว่า เท้าที่มีลักษณะเป็นปลายเท้าจิกและบิดเข้าใน (equinovarus) โดยขณะเดินมักจะพบว่ามีปลายเท้าตก ดังนั้นอุปกรณ์ดามข้อเท้า (Ankle foot orthosis-AFO) โดยมีจุดประสงค์เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้า แก้ไขความผิดปกติ หรือชดเชยความผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ความเร็วและจำนวนก้าวดีขึ้น

ประโยชน์จากการใช้ AFO ในการลงน้ำหนักทันทีหลังจากที่สภาวะทางการแพทย์คงที่

 • กระตุ้นการทรงตัวขณะยืน
 • ทำให้ข้อเท้ามั่นคง
 • ช่วยทำให้ postural alignemt ดีขึ้น
 • รักษาพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อเท้า
 • ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

1.AFO แบบไม่มีข้อ

จุดประสงค์           ควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อเท้าและเท้า

 • Rigid AFO :จำกัดการเคลื่อนไหวที่ข้อเท้า

S031

เหตุผลในการเลือก rigid AFO

 • สมดดุลขณะเดินไม่ดี ไม่มั่นคงในช่วงเดินลงน้ำหนัก
 • ผู้ป่วยไม่สามารถถ่ายน้ำหนักไปด้านที่ได้รับผลกระทบได้
 • มีความผิดปกติของเท้าจากปานกลางไปหามาก เช่น ปลายเท้าตก (equinus) , หรือบิดเข้าด้านในequinus
 • มีอาการเกร็งของข้อเท้าปานกลางถึงมาก
 • ไม่มีความมั่นคงของเข่า
 • มีกล้ามเนื้อกระดกปลายเท้าขึ้นอ่อนแรง

1.2 Posterior leaf spring AFO: ข้อเท้ามีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเนื่องจากงอรูปของพลาสติกเมื่อมีการเคลื่อนไหว

afo 2

เหตุผลในการเลือกใช้ posterior leaf spring AFO

 • มีกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้นอ่อนแรงเท่านั้น
 • ข้อเท้าไม่มั่นคง และ/หรือมีการผิดรูปในแนวในหรือนอก
 • ไม่มีปัญหาสำคัญเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 • ไม่มีปัญหาสำคัญเรื่องความมั่นคงของเข่าในด้านใน – นอก
  • Ground reaction AFO : ช่วยจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกทิเบียไม่ให้มากเกินไป เป็นการจำกัดการงอข้อเข่าและพิสัยการกระดกข้อเท้า

AFO 1

เหตุผลในการเลือกใช้

 • มีเข่าแอ่น (Knee recurvatum)
 1. AFO แบบมีข้อ

จุดประสงค์           อาจนำมาใช้ในการควบคุมข้อเท้าได้บ้าง

ช่วยในการเคลื่อนไหวของข้อเท้า (ในกรณีทีมีข้อที่ช่วยในการกระดกข้อเท้า)

จำกัดพิสัยการเคลื่อนไหวในกรณีมีข้อเท้าตก

S030

เหตุผลในการเลือกใช้ AFO แบบมีข้อ

 • มีกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้าขึ้นอ่อนแรง
 • ต้อการควบคุมงอเข่าที่ไม่มั่นคง
 • ต้องการควบคุมเข่าแอ่น
 • มีพิสัยการเคลื่อนไหวการกรพดกข้อเท้าขึ้นได้เองประมาณ 10 องศา
 • มีข้อเท้ามีอาการเกร็งค่อนข้างมาก
 1. AFO สำเร็จรูป

จุดประสงค์

 1. เลือกใช้ตามความเหมาะสมมากกว่าสะดวก
 2. ช่วยทำให้การแกว่งขาขณะเดินเป็นไปได้ดีขึ้น
 3. มีประโยชน์ไม่มากนักในกรณีที่ท่าทางการเดินหรือความผิดปกติมีความซับซ้อน
 4. ไม่สามารถชดเชยความยาวของกล้ามเนื้อน่องที่สั้นลงได้

S024

เหตุผลที่เลือกใช้

 • สามารถใช้ชั่วคราวหรือใช้เพื่อประเมินเท่านั้นด้วยความระมัดระวัง
 • ต้องการใช้ในกรณีเริ่มการเคลื่อนไหว (early mobilization)
 • ไม่มีปัญหาเรื่องความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

4.อุปกรณ์เสริมดามข้อเท้าและเข่า (Knee ankle foot orthosis KAFO)

145

จุดประสงค์           ข้อเข่าไม่มั่นคง ในด้านใน-นอก (valgus or varus) หรือ/และ งอง่าย (Buckling) ไม่สามารถลงน้ำหนักได้จากสาเหตุอื่นๆเช่น เจ็บที่เข่า

เหตุผลที่เลือกใช้

 • การทรงตัวและการถ่ายน้ำหนักไปด้านที่มีปัญหา ไม่ดี
 • มีปัญหาเข่าแอ่น ปานกลางถึงมากถึงแม้จะสวม AFO

คำแนะนำ

 • ควรสวมถุงเท้าร่วมกับการสวมพลาสติกดามขาทุกครั้ง
 • รองเท้าที่ดีในการสวมกับพลาสติกดามขา คือรองเท้าผ้าใบที่มีสายรัด ไม่ควรสวมรองเท้าแตะ รองเท้าราตรี เนื่องจากไม่มีพื้นที่ด้านในสำหรับพลาสติก

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

More