All Posts tagged Balance

ตอนที่213:ความสามารถในการทรงตัว (Balance)

ความสามารถในการทรงตัว (Balance)

 

 1. Sitting Balance
  • Static sitting balance
 • นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าวางบนพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าลอยพ้นพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  • Dynamic sitting balance
 • นั่งบนเก้าอี้ เท้าวางพื้น ให้ยกมือขึ้นข้างเดียวหรือประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า ซ้าย ขวา บนและล่าง เป็นต้น
 • นั่งบนเก้าอี้ เท้าลอยพ้นพื้น กอดอก ให้ผู้ตรวจจับพยุงที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา หมุนไปด้านซ้ายและไปหมุนไปด้านขวา เป็นต้น
 • นั่งเก้าอี้ และฝึกโยนรับ-ส่งลูกบอลในท่าทางและมุมต่างๆ
 • ฝึกเอื้อมหยิบของในทิศทางต่างๆ
 1. Standing Balance
  • Static standing balance
 • ยืนโดยไม่มี support ศีรษะและลำตัวตรง สะโพกและเข่าเหยียดตรง
 • ยืนบนพื้นแข็งแล้วเปลี่ยนเป็นพื้นอ่อนนุ่ม และบนพื้นเรียบ/พื้นขรุขระ ด้วยลักษณะเท้าห่างกัน/ชิดกัน
 • ยืน 2 ขา/ข้างเดียว โดยใช้มือจับ/ไม่จับอุปกรณ์ช่วย และลืมตา/หลับตา

2.2 Dynamic

–     ยืนโดยไม่มี support ให้เอื้อมมือไปแตะที่เป้าหมายในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า ซ้าย     ขวา เป็นต้น

–     ฝึกเตะลูกบอลไปข้างหน้า เตะเข้าหาผนัง และผ่านสิ่งกีดขวาง โดยใช้ขาทั้งสองสลับกัน

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

More

ตอนที่146: เทคนิคการฝึกนั่งยืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Balance)

เทคนิคการฝึกนั่งยืนในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Balance)

 

 1. Sitting Balance
  • Static Sitting Balance
 • นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าวางบนพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
 • นั่งบนเก้าอี้แข็ง เท้าลอยพ้นพื้น ศีรษะและลำตัวตรงไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
  • Dynamic sitting balance
 • นั่งบนเก้าอี้ เท้าวางพื้น ให้ยกมือขึ้นข้างเดียวหรือประสานมือทั้งสองข้างเข้าด้วยกันแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า ซ้าย ขวา บนและล่าง เป็นต้น
 • นั่งบนเก้าอี้ เท้าลอยพ้นพื้น กอดอก ให้ผู้ตรวจจับพยุงที่บริเวณไหล่ทั้งสองข้างแล้วเคลื่อนไปในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า หลัง ซ้าย ขวา หมุนไปด้านซ้ายและไปหมุนไปด้านขวา เป็นต้น
 • นั่งเก้าอี้ และฝึกโยนรับ-ส่งลูกบอลในท่าทางและมุมต่างๆ
 • ฝึกเอื้อมหยิบของในทิศทางต่างๆ
 1. Standing Balance
  • static standing balance
 • ยืนโดยไม่มี support ศีรษะและลำตัวตรง สะโพกและเข่าเหยียดตรง
 • ยืนบนพื้นแข็งแล้วเปลี่ยนเป็นพื้นอ่อนนุ่ม และบนพื้นเรียบ/พื้นขรุขระ ด้วยลักษณะเท้าห่างกัน/ชิดกัน
 • ยืน 2 ขา/ข้างเดียว โดยใช้มือจับ/ไม่จับอุปกรณ์ช่วย และลืมตา/หลับตา

2.2 Dynamic

–     ยืนโดยไม่มี support ให้เอื้อมมือไปแตะที่เป้าหมายในทิศทางต่างๆ เช่น ด้านหน้า ซ้าย     ขวา เป็นต้น

–     ฝึกเตะลูกบอลไปข้างหน้า เตะเข้าหาผนัง และผ่านสิ่งกีดขวาง โดยใช้ขาทั้งสองสลับกัน

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

More