All Posts tagged Brachial plexus injury

ตอนที่206: ES for Brachial Plexus Injury

ES for Brachial Plexus Injury

หลักในการกระตุ้นไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วย Brachial Plexus Injury

การกระตุ้นไฟฟ้าสามารถชะลอการลีบของกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงไว้ แต่ผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1.ชนิดของกระแสที่ใช้กระตุ้น : ใช้กระแสไฟตรงแบบเป็นช่วงๆ ในกรณีกล้ามเนื้อไม่ได้ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยงทั้งมัดหรืออยู่ใกล้กับกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยง กระแสที่ใช้กระตุ้นควรเป็น Triangular wave form เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงเกิดการปรับตัว ทำให้ช่วยหลีกเลี้ยงการหดตัวของกล้ามเนื้อที่มีเส้นประสาทมาเลี้ยงได้ แต่ถ้าผู้ป่วยเป็น complete BPI การกระตุ้นกล้ามเนื้อไม่จำเป็นที่จะต้องระวังเส้นประสาทข้างเคียงที่จะไวต่อการตอบสนองต่อตัวกระตุ้น ดังนั้น Regtangular wave form จึงเหมาะสมกว่าเพื่อให้ได้กระแสเต็มพื้นที่ในช่วงกระตุ้น

2.Current Intensity : Maximal stimuli level เพื่อชะลอการฝ่อลีบของกล้ามเนื้อ

3.Frequency : ความถี่ที่นำมาใช้ในการกระตุ้นคือ ความถี่ต่ำ (low frequency)

4.ช่วงการกระตุ้น : ช่วงกระตุ้นจะมากน้อยขึ้นอยู่กับ chronaxie ของกล้ามเนื้อที่ทำการรักษา pulse duration ที่จะนำมาใช้รักษาควรจะมากกว่าหรือเท่ากับ chronaxie ส่วนการเลือก pulse duration ช่วงพักที่มักใช้ในแต่ละครั้งของการ contraction ประมาณ 500-1000 ms ถ้าให้ช่วงพักแคบเกินไปการเกิดการล้าจะง่ายขึ้น การฟื้นตัวของกล้าเนื้อทีขาดประสาทมาเลี้ยงจะใช้เวลานานมากกว่ากล้ามเนื้อปกติ

5.Technique bipolar technique : โดยวางขั้วกระตุ้นครอบคลุมส่วนต้นและส่วนปลายของ muscle belly ถ้าวางแบบ monopolar technique ควรให้ dispersive วางไว้บนส่วนของร่างกายที่ห่างจากบริเวณที่กระตุ้น ส่วน active electrode ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเป็นขั้วที่วางอยู่บนกล้ามเนื้อที่ต้องการรักษา ซึ่งควรจะเคลื่อนขั้วกระตุ้นไปทั้วๆ เพื่อให้กระแสไฟกระตุ้นทุกมัดของใยกล้ามเนื้อ การวางขั้วกระตุ้นที่คิดว่าเป็นบริเวณ motor point จะเกิดผลได้เพียงบางส่วนของกล้ามเนื้อเท่านั้น

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

More

ตอนที่72:Brachial plexus injury

ตอนที่72:Brachial plexus injury

Brachial plexus injury

 

ในปัจจุบันนี้ Brachial plexus injury เป็นอาการบาดเจ็บที่พบบ่อย เนื่องจากเป็นข่ายประสาทสำคัญที่วางตัวอยู่ทั้งบริเวณคอและรักแร้ เกิดจากการรวมกลุ่มของรากประสาทไขสันหลัง 5 เส้น คือC5,C6,C7,C8,T1 เมื่อรวมตัวกันแล้วจะแบ่งออกเป็นเส้นประสาทต่างๆ ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อและรับความรู้สึกตั้งแต่กล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ไปจนถึงปลายนิ้ว

 

 

สาเหตุของการบาดเจ็บแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ

 

upper_plexus_injury1345518526099

1. การบาดเจ็บที่เกิดกับส่วนบนของ brachial plexus มักจะเป็นผลมาจากการแยกหรือดึงต้นคอและไหล่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น ล้มลงในท่าศีรษะและหัวไหล่กระแทกพื้นหรือในระหว่างการคลอด ซึ่งทารกถูกดึงศีรษะออกมาในขณะที่ยังตะแคงข้าง ผลจากการบาดเจ็บอาจทำให้ dorsal root และ ventral root ของเส้นประสาทไขสันหลังระดับ C5 และ C6 ถูกกระชากมาจากไขสันหลัง ในผู้ป่วยเหล่านี้  อาจพบอัมพาตของกล้ามเนื้อของกระดูกสะบักและสูญเสียความรู้สึกในบริเวณผิวหนังของหลังที่เลี้ยงโดย C5 และ C6   หรืออาจมีอาการอัมพาตของกล้ามเนื้อและสูญเสียความรู้สึกของแขน

 

klumpke_paralysis-1412a69cbaa32d637dc-146CF3213B002048E0A

2. การบาดเจ็บที่เกิดกับส่วนล่างของ brachial plexus มักจะเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นในท่าที่แขนถูกดึงไปด้านหลังอย่างแรง เช่นคลอดทารกโดยดึงแขนขึ้น หรือท่าหล่นต้นไม้แล้วคว้ากิ่งไม้เพียงแขนเดียว จึงทำให้เกิดการบาดเจ็บของ C8 และ T1 โดย dorsal root และ ventral root ถูกกระชากออกมาจากไขสันหลังลักษณะอาการคือกล้ามเนื้อแขนยังทำงานได้ดี แต่กล้ามเนื้อมือใช้การไม่ได้ ไม่สามารถงอข้อมือได้ ข้อนิ้วส่วนต้นจะเหยียด ข้อนิ้วกลางและปลายจะงออยู่ในท่าที่เรียกว่า “claw hand”

 

 

การบาดเจ็บของ brachial plexus อาจแบ่งออกเป็น

1. การบาดเจ็บชนิดที่มีบาดแผล (open injuries )

  • บาดแผลจากของมีคม (sharp)
  • บาดแผลจากการยิง  หรือระเบิด (gun shot or blast)
  • เส้นประสาทนั้นมีการฉีกขาดจาดการกระแทกหรือถูกตัดผ่าน

2. การบาดเจ็บชนิดไม่มีบาดแผล ( close injuries )

  • การบาดเจ็บที่ตำแหน่ง supraclavicular
  • เป็นการบาดเจ็บจากแรงดึงเป็นสำคัญ จะทำให้เกิดพยาธิสภาพในลักษณะ root avulsion นอกจากนี้ อาจได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกหรือแรงกด ซึ่งอาจเกิดโดยตรงหรือจากการที่ชิ้นกระดูกบริเวณหัวไหล่ไปกดทับ

3. การบาดเจ็บจากรังสี (post  radiation injury)

  • เกิดขึ้นภายหลังได้รับรังสีรักษาที่บริเวณหัวไหล่ และหน้าอกข้างหน้า เพื่อรักษามะเร็งของอวัยวะที่อยู่ใกล้เคียง ที่พบบ่อยสุดคือมะเร็งเต้านม

4. การบาดเจ็บจากการคลอด (obstetrical palsy)

  • เกิดกับทารกที่กำลังคลอดจากครรภ์มารดา โดยมีปัจจัยต่างๆมาทำให้การคลอดเป็นไปโดยความยากลำบาก ปัจจัยต่างๆได้แก่ ทารกมีน้ำหนักมาก  ความไม่สมดุลของขนาดทารกกับช่องทางในการคลอด  ไหล่ตืดขนาดคลอด และการคลอดท่าก้น การบาดเจ็บนี้เกิดจากแรงที่ดึงศีรษะแยกออกจากไหล่ที่ติดอยู่

 

 

การรักษาทางการแพทย์

  • ผ่าตัดซ่อมแซมเส้นประสาท

 

การักษาการรักษาทางกายภาพบำบัด

 

Zemanta Related Posts Thumbnail

1. การใช้แผ่นความร้อนไฟฟ้า เพื่อลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

 

P005

2. การใช้แผ่นความเย็นในระยะอักเสบ หรือช่วงหลังผ่าตัด

3. การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียง เพื่อลดอาการปวดของกล้ามเนื้อที่มีการตึงตัว หรืออักเสบ

4. การขยับดัดดึงข้อต่อ เพื่อป้องกันข้อไหล่ หรือข้อศอกติด

 

E001

  E003

 

 

5.  แนะนำการออกกำลังกาย โดยการใช้รอก, ถุงทราย และดัมเบล เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More