All Posts tagged Buerger’s exercise

ตอนที่171: Buerger’s Exercise

Buerger’s Exercise

การออกกำลังกายแบบ Buerger มีวิธีการดังนี้

1.ให้ผู้ป่วยนอนหวายรอบบนเตียง หรือบนม้ายาว ขายกสูงประมาณ 45 องศา ส่วนของขาทั้งหมดถูกรองรับด้วยหมอน บริเวณขาไม่มีเสื้อผ้าปกคลุม ให้ผู้ป่วยนอนเช่นนี้นานประมาณ 2 นาที หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหนังบริเวณขาซีดขาว หรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดบริเวณขา

2.ให้ผู้ป่วยลุกนั่งห้อยขาข้างเตียง ที่ขอบเตียงมีผ้ารองเพื่อป้องกันการกดทับบริเวณใต้ข้อพับเข่าของผู้ป่วย นานประมาณ 3 นาที หรือเมื่อสังเกตเห็นว่าผิวหนังบริเวณขามีสีแดงคล้ำผิดปกติ หรือเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บปวดบริเวณขา

หมายเหตุ ขณะผู้ป่วยนั่งอาจให้ผู้ป่วยออกกำลังกายข้อเท้าและเท้า คือขยับข้อเท้าขึ้น-ลงสลับกัน (general foot exercise)

3.ลำดับต่อมา ให้ผู้ป่วยนอนหงายราบจนกระทั้งสังเกตว่าสีของผิวหนังบริเวณขาเป็นปกติหรือใช้เวลาประมาณ 5 นาที

4.ให้ทำข้อ 1,2และ3 ติดต่อกันนับเป็น 1 ครั้ง ทำ 4-5 ครั้ง ติดต่อกันและ ทำวันละ 3 รอบ

ผลที่ได้ การออกกำลังกายแบบ Buerger ตามข้อ 1-4 นี้ จะกระตุ้นให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น โดยช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดในส่วนข้างเคียง ช่วยลดการเกร็งตัวของหลอดเลือด และช่วยให้แรงดันในหลอดเลือดเล็กๆ ส่วนปลายดีขึ้น วิธีการ Buerger ที่ให้มีการเปลี่ยนตำแหล่งของขาเป็นช่วงๆติดต่อกันจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีการปรับตัวสร้างเส้นทางเดินเลือด (collateral transportation) ใหม่แทนเส้นทางเดิมที่มีการอุดตัน ทำให้เลือกสามารถไหลไปเลี้ยงส่วนปลายได้เพียงพอ

การออกกำลังกายแบบ Buerger จะใช้สำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดต่างๆ ที่มีผลต่อขาส่วนปลาย ได้แก่

โรคหลอดเลือดแดง

Arteriosclerosis = ผนังหลอดเลือดแข็งตัว

Aneurysm = เส้นเลือดโป่งพอง

Thrombo-angiitis obliterans (Buerger’s disease)

Raynaud’s disease = หลอดเลือดส่วนปลายผิดปกติ

Chilblains = หลอดเลือดส่วนปลายเกร็งตัว ปลายนิ้วเย็น ซีดขาว

โรคหลอดเลือดดำ

Phlebitis = การอักเสบของผนังหลอดเลือดดำ

Thrombosis = เกิด blood clot ทำให้มีการอุดตัน

Phlegmasia alba dolens (White leg) = deep vein thrombosis

Varicose veins = เส้นเลือดขอด

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

More