All Posts tagged CP

ตอนที่ 731 โรคสมองพิการ

ตอนที่ 731 โรคสมองพิการ

ภาวะสมองพิการคือกลุ่มความผิดปกติที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ และท่าทางของบุคคล

มีสาเหตุมาจาก
       ความเสียหายต่อสมองที่กำลังพัฒนา โดยทั่วไปก่อนหรือระหว่างการคลอด แต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในวัยเด็กเช่นกัน สาเหตุที่แท้จริงมักไม่ทราบสาเหตุ แต่อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรม การติดเชื้อระหว่างตั้งครรภ์ การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง และสภาวะทางการแพทย์บางประการ


โรคสมองพิการมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ประเภทหลักของโรคสมองพิการ ได้แก่:

1. ภาวะสมองพิการแบบเกร็ง: นี่คือประเภทที่พบบ่อยที่สุดของภาวะสมองพิการ โดยมีลักษณะเฉพาะคือกล้ามเนื้อตึงและเคลื่อนไหวลำบาก

2 ภาวะสมองพิการทาง Dyskinetic: ประเภทนี้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถควบคุมได้และไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจช้าและบิดตัว หรือเร็วและกระตุก

3 ภาวะสมองพิการจากการสูญเสียสติ: บุคคลที่เป็นโรคสมองพิการประเภทนี้จะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวและการประสานงาน ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวที่สั่นคลอน

4 ภาวะสมองพิการแบบผสม: บุคคลบางคนอาจมีอาการรวมกันจากโรคสมองพิการประเภทต่างๆ เช่น มีอาการกระตุกและผิดปกติร่วมกัน

การรักษาสมองพิการ
         มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพของแต่ละบุคคล ของชีวิตและเพิ่มอิสรภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับแนวทางแบบสหสาขาวิชาชีพ และอาจรวมถึงการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การบำบัดด้วยคำพูด การใช้ยาเพื่อจัดการกับอาการ อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เหล็กดัดฟันหรือรถเข็น และในบางกรณีอาจรวมถึงการผ่าตัด แผนการรักษาที่เฉพาะเจาะจงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลและความรุนแรงของอาการ

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือการรักษาภาวะสมองพิการไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถช่วยในการจัดการอาการและปรับปรุงการทำงานโดยรวมได้อย่างมาก หากคุณสงสัยว่าอาจมีคนเป็นโรคสมองพิการ หรือหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักได้รับผลกระทบจากอาการนี้ ขอแนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยที่เหมาะสมและวางแผนการรักษาเฉพาะบุคคล 

More

ตอนที่76:กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

ตอนที่76:กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

กายภาพบำบัดกับเด็กสมองพิการ

                เด็กสมองพิการเกิดจากความผิดปกติของสมองใหญ่หากเกิด ในทารกก่อนที่สมองจะพัฒนาเต็มที่จะทำให้มีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งส่งผลต่อด้านการเคลื่อนไหว สติปัญญา พฤติกรรม การรับรู้

สาเหตุเกิดจาก

 1. พันธุกรรมจากยีน หรือโครโมโซม ทำให้กล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียก เสียการทรงตัว
 2. มารดาได้รับสารพิษหรือติดเชื้อในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเกิดความผิดปกติและเกร็ง
 3. สมองขาดเลือดหรือขาดอากาศทำให้สมองตาย มักมีสาเหตุจากระหว่างคลอดรกพันคอ สำลักน้ำคล่ำ คลอดก่อนกำหนด มักเกิดกับสมอง 2 ซีก ทารกจึงมีการอ่อนแรงทั้ง 2 ซีกของร่างกาย และในวัยทารกและเด็ก หลอดเลือดโป่งพอง สมองอักเสบ ติดเชื้อ จมน้ำมักเกิดกับสมองซีกเดียว จึงมีการอ่อนแรงและเกร็งซีกเดียว
 4. ภาวะการคลอดที่ไม่ราบรื่น  เช่น เด็กคลอดก่อนกำหนดคือ ก่อน 9- 10 เดือนค่ะ   คลอดหลังกำหนด คืออายุครรภ์ 42 สัปดาห์ไปแล้ว คลอดยากต้องใช้ระยะเวลาในคลอดยาวนานกว่าปกติ  สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ   เลือดออกในสมอง โรคปอดเรื้อรัง ตับวาย ไตวาย
 5. สุขภาพของเด็กหลังคลอดและปัจจัยแทรกซ้อนช่วงหลังคลอดใหม่ๆ เช่น เด็กตัวเล็กหรือใหญ่เกินไป   ตัวเหลืองจนต้องเปลี่ยนเลือด ต้องเข้าตู้อบเป็นเวลานาน

ลักษณะของพัฒนาการล่าช้า ซึ่งอาจจะพบมากกว่า 1 ด้าน ได้แก่ กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา  การใช้ภาษา  ความเข้าใจภาษา การช่วยเหลือตัวเองและสังคม นอกจากนี้อาจพบความผิดปกติของระบบประสาทและกล้ามเนื้อร่วมด้วย เช่น  ปฏิกิริยาสะท้อน ยังคงอยู่ไม่หายไปแม้จะถึงช่วงอายุที่ควรจะหายไป กล้ามเนื้ออ่อนนิ่มหรือเกร็ง อาจพบความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น ปัญหาการได้ยิน ปัญหาการมองเห็น

 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า คือเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ากว่าเด็กปกติในวัยเดียวกันที่สามารถทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้  เช่น เด็กอายุ 20 เดือนแต่ยังเดินไม่ได้ ในขณะที่เด็กปกติเริ่มเรียนรู้ที่จะเดินและเดินได้ในช่วงอายุ 9 – 15 เดือน เป็นต้น โดยความล่าช้านั้นปรากฏให้เห็นตั้งแต่วัยทารกและวัยเด็กตอนต้น พัฒนาการล่าช้าอาจพบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หลายด้าน หรือทุกด้านและพัฒนาการล่าช้าในด้านหนึ่งอาจส่งผลให้พัฒนาการในด้านอื่นล่าช้าด้วยก็ได้

 

 

ท่าทางเพื่อลดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อในเด็กสมองพิการ

 1. การจัดท่าทาง ในเด็กสมองพิการจึงมีความสำคัญมากในการลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ควรจัดท่าให้เด็กนอนตะแคง งอเข่า และงอสะโพกไม่ให้สะโพกบิด ขณะ เมื่ออุ้มเด็กต้องงอเข่าสะโพก รวมถึงการประคองไหล่ทั้งสองข้างให้งุ้มเข้าเล็กน้อย
 2. ท่ายืนต้องค่อยๆเริ่มจากท่านั่งเท้าชิดพื้นลุกขึ้น ยืนพิงที่ยืน หรืออาจด้านหลัง ด้านหน้าก็ได้
 3. ถ้ามีอาการเกร็งมากขึ้น ให้สังเกตว่ามีภาวะผิดปกติอื่นๆรบกวนร่างกายหรือไม่ เช่น เป็นไข้ติดเชื้อ เล็บขบ เป็นแผล

เราจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้อย่างไร จะมีทีมเวชกรรมฟื้นฟูช่วยฝึก สอน และแนะนำวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียดแก่พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงเด็ก

ลูกจะเดินได้หรือไม่

ลูกจะเดินได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่ว่าเนื้อสมองจะเสียหายรุนแรงมากเพียงใด โดยทั่วไป เด็กจะสามารถนั่งเองได้ตอนอายุ2ปี

และจะเดินได้ในที่สุด แต่ท่าเดินจะไม่ปกติ เช่น เดินเกร็ง แข็ง เดินเปะปะ เป็นต้น

 

การใช้อุปกรณ์ช่วยพยุงหรือดาม

 • อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน เพื่อยืดกล้ามเนื้อข้อมือและนิ้วมือให้เหยียดออก
 • อุปกรณ์ช่วยพยุงขา เพื่อยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องและกล้ามเนื้อน่องและกล้ามงอเข่าลดเกร็ง ป้องกันข้อติดและเท้าผิดรูป

 

วิธีการบำบัดรักษาทางกายภาพบำบัด

1. การนวด ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ลดปวดและลดเกร็งได้ ควรใช้ร่วมกับแผ่นความร้อนไฟฟ้า

Zemanta Related Posts Thumbnail

2. การฝึกในน้ำ การฝึกบริหารในน้ำช่วยลดเกร็ง เคลื่อนไหวได้ง่ายและลดปวดได้

3.การบังคับใช้มือที่อ่อนแรง โดยให้มือด้านที่มีแรงยกข้างที่อ่อนแรงขึ้นมาช่วยเพิ่มแรงข้างที่อ่อนแรงขึ้นมา

4. การฝึกยืน โดยใชเครื่องเตียงฝึกยืน แบบใช้มือหมุน สำหรับเด็ก

OT015

 

ขยับข้อสะโพกแล้วมีเสียงเกิดจาก

 • ข้อสะโพกเคลื่อนหรือหลุด เนื่องจากกล้ามเนื้ออกงอสะโพกและหุบขาเข้า มีความตึงตัวมากเกินไปโดยจะมีวิธีแก้ไขโดยการฉีดยาหรือถ้าหดค้างแล้วต้องผ่าตัด

เท้าแบนเกิดจากความผิดปกติที่เท้าหรือผลมาจากสะโพกบิดส่งผลมายังเท้า การใส่รองเท้าตัดพิเศษมี2ด้าน คือช่วยกระจายแรงกดที่ฝ่าเท้าและชะลอการผิดรูปของเท้า

ลูกมีการสำลักอาหารบ่อยๆ

 • เนื่องจากการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเคี้ยวอาหารอ่อนแรง เกิดการทำงานไปประสานกันต่อเนื่อง จึงเกิดการสำลักได้ง่าย การจัดท่านั่งลดเกร็ง ก้มศีรษะเล็กน้อย ช่วยหุบริมฝีปาก รวมถึงอาหารเลือกที่เหมาะสม ก็จะช่วยลดการสำลักได้

ลูกเป็นปอดบวมบ่อยเกิดจาก

 • เด็กที่คลอดก่อนกำหนดมักมีปัญหาปอดแฟบ คือเมื่อมีการหายใจเข้าถุงลมในปอดขยายออกยาก เพราะปอดขาดสารลดแรงตึงผิว และการอยู่ในท่านอนนานๆ ทำให้เสมหะตกค้างก็ก่อให้เกิดภาวะปอดแฟบ และลุกลามเป็นโรคปอดอักเสบ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

More

ตอนที่69:การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ

ตอนที่69:การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ

การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ (CP)

 

หากสมองใหญ่มีความผิดปกติก่อนที่สมองจะพัฒนาเต็มที่ ทารกหรือเด็กจะมีพัฒนาการล่าช้าหลายด้าน แพทย์เรียกภาวะนี้ว่า ซีรีบรัล พัลซี (cerebral palsy) หรือที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ไทยว่า อัมพาตสมองใหญ่ แต่แพทย์ทั่วไปมักเรียกว่า สมองพิการ หรือเรียกย่อๆว่า ซีพี (CP)

 

การบำบัดรักษา

 

1.การบำบัดด้วยยา

1384432825bkkchemistcom1

 • หากเด็กมีอาการเกร็งทั้งตัว แพทย์มักจ่ายยาชนิดกิน เช่น ยาไดอะซีแปม (diazepam) ยาทิซานิดีน (tizanidine) ยาแบโคลเฟน (baclofen) เด็กจะต้องได้รับยาต่อเนื่อง
 • เมื่อเด็กมีอาการเกร็งลดลง อาจปรับขนาดยาลงได้ โดยลดลงอย่างช้าๆ แล้วดูอาการ 1 สัปดาห์ ค่อยพิจารณาปรับลดยาต่อ
 • พ่อแม่ค่อยปรึกษาแพทย์ที่จ่ายยาให้ก่อนการปรับลดหรือเพิ่มขนาดยา เพราะบางครั้งแพทย์อาจจ่ายยากลุ่มนี้เพื่อป้องกันอาการชัก เพราะอาการชักจะทำให้สมองของเด็กขาดอากาศและเสียหายมากขึ้น
 • หากเด็กมีอาการหดเกร็งเฉพาะที่ เช่น กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้องอเข่า กล้ามเนื้อหุบขา จนรบกวนการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจแนะนำการฉีดยาลดเกร็งเฉพาะที่ มี 2 วิธี คือ การฉีดฟีนอลหรือแอลลกอฮอล์และการฉีดโบทูลินุมทอกซิน

 

2. วิธีการบำบัดรักษาอื่นๆ

 • การนวด การนวดช่วยผ่อนคลายและลดปวดได้ ในประเทศไทยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้นำการนวดแผนไทยมาใช้ พบว่าสามารถลดอาการเกร็งลงได้

 

20120224-133415-2144551908

 

 

 • การฝึกในน้ำ การฝึกกายบริหารในน้ำช่วยลดอาการเกร็งได้เช่นกัน สร้างโอกาสให้เด็กเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น และลดปวดได้

1798095_231453680371737_375964045_n

 

3. การรักษาด้วยกายภาพบำบัด

 • วางแผ่นร้อนไฟฟ้า Thermo pad เพื่อช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

P001

OT018 OT015

 

OT017 E013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT008        OT012

OT013        OT014

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

More