All Posts tagged Ergonomic

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

การจัดวางองค์ประกอบโต๊ะทำงาน

1.ควรจัดวางจอภาพให้มีระยะห่างจากตาประมาณ 60 + 15 เซนติเมตร 
2.ขอบบนสุดของจอควรอยู่ระดับเดียวกับสายตา หรือต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย โดยให้จุดศูนย์กลางของ 15 – 20 องศา จออยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 35 องศา และเอียงทำ มุมชื้นเล็กน้อย
3.แท่นพิมพ์ควรวางอยู่ในระดับต่ำกว่าจอ โดยให้ข้อมือ และแขนขนานไปกับพื้น 
4.โต๊ะควรสูงพอสำหรับมีที่ว่างให้เข่าไม่ติดโต๊ะ 
5.เก้าอี้ควรมีที่หนุนหลัง และปรับระดับสูงต่ำได้ ให้ฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้น ต้นขาขนานไป กับพื้น อาจมีที่วางข้อศอกและแขน 
6.เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือควรวางอยู่ในระดับ และระยะเดียวกับจอภาพ 

7.มีแสงส่องสว่างแยกเฉพาะ

การจัดแสงไฟในห้องทำงาน

1.แหล่งกำเนิดแสงสว่างไม่คสรอยู่ทางด้านหน้า หรือด้านหลัง ควรมาจากด้านข้างของจอ
2.ไม่ควรปิดม่าน+หน้าต่าง
3.ควรมีแผ่นกันแสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์

การพักสายตา

 

1.ขณะทำงานควรมีการหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ 1-2 minutes ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง

2.ทุก 1 ชั่วโมง ควรหยุดทำงาน ลุกขึ้นยืนหรือเดิน เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนาน 3-5นาที

More