All Posts tagged OfficeSyndrome

ตอนที่ 710 โรคOffice Syndrome มีอาการอย่างไร?

ตอนที่ 710 โรคOffice Syndrome มีอาการอย่างไร?

“Office Syndrome” หรือ “สำนักงานซินโดรม” มักเป็นอาการที่ประกอบด้วยอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในคนที่ทำงานในสถานที่ที่ต้องนั่งนานๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง อาการที่พบบ่อยรวมถึง:

1. ปวดคอและหลัง: ปวดคอและหลังเป็นอาการพื้นฐานของ Office Syndrome โดยอาจรู้สึกเจ็บและอักเสบในบริเวณคอและหลัง.

2. ปวดไหล่และข้อมือ: ปวดหัวไหล่และข้อมือเกิดได้จากการนั่งนานๆ และการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดอย่างผิดวิธี.

3. ปวดหลังข้อเท้าและขา: ปวดหลังข้อเท้าและขาอาจเกิดจากการนั่งนานๆ โดยเฉพาะหลังการเท้าถูกพักไว้ในท่าต่างๆ.

4. อาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย: การนั่งนานๆ อาจทำให้รู้สึกเมื่อยล้าและอ่อนเพลียเมื่อมาขึ้นตอนกลางวันหรือเย็น.

5. อาการขาบวม: บางครั้ง Office Syndrome อาจทำให้เกิดอาการขาบวม เนื่องจากข้อมือหรือขาถูกกดต่อเนื่อง.

6. ปวดศีรษะ: ปวดศีรษะอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากความเครียดและการพยายามในการแก้ไขการทำงาน.

7. ตาแห้งและปวดตา: การใช้คอมพิวเตอร์ในระยะยาวอาจทำให้ตาแห้งและปวดตา.

8. อาการของเส้นประสาทที่อักเสบ: การนั่งนานๆ อาจทำให้เกิดอาการของเส้นประสาทที่อักเสบ เช่น อาการเส้นประสาทที่อักเสบของข้อมือ (เช่น อาการเส้นประสาทที่อักเสบของข้อมือคาร์พัล), ซึ่งอาจทำให้มีอาการปวดและชาในแขนและมือ.

9. ความเครียดและภาวะเครียด: การทำงานในสถานที่ที่ต้องแข่งขันและกดดันอาจทำให้เกิดความเครียดและภาวะเครียด เป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเกิด Office Syndrome.

10. ความผิดปกติในการไหลเวียนเลือด: การนั่งนานๆ อาจทำให้มีความผิดปกติในการไหลเวียนเลือด ซึ่งสามารถเป็นสาเหตุของอาการเช่น ปวดขา, ปวดหัว, หรือความรู้สึกอิดอก.

Office Syndrome เป็นอาการที่สามารถป้องกันได้โดยการปรับท่านั่ง, การพักผ่อน, การออกกำลังกาย, และการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและการพักผ่อน. หากคุณมีอาการ Office Syndrome รุนแรงหรือยากต่อการจัดการ ควรพบแพทย์เพื่อการประเมินและการรักษาเพิ่มเติม.

More

ตอนที่708 Office syndrome คืออะไร?

ตอนที่708 Office syndrome คืออะไร?

Office Syndrome” หรือ “สำนักงานซินโดรม” เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายชุมชนของอาการที่พบบ่อยในคนที่ทำงานในสถานที่ที่ต้องนั่งนานๆ หรือทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง อาการนี้มักประกอบด้วยอาการปวดและความไม่สบายที่เกิดขึ้นในบริเวณกล้ามเนื้อ, กระดูก, หรือระบบประสาท และอาจมีการกล่าวถึงปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการนั่งนานๆ และการใช้คอมพิวเตอร์ในระยะยาว.

อาการที่มักพบใน Office Syndrome รวมถึง:

1. ปวดคอและหลัง

2. ปวดไหล่และข้อมือ

3. ปวดหลังข้อเท้าและขา

4. อาการเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย

5. อาการขาบวม

6. ปวดศีรษะ

7. ตาแห้งและปวดตา

8. ความเครียดและภาวะเครียด

Office Syndrome เกิดขึ้นเนื่องจากการนั่งนานๆ และการทำงานที่เป็นพื้นฐานในสถานที่ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาก การนั่งนานๆ ส่งผลให้กล้ามเนื้อและกระดูกหย่อนและกระชับไม่เท่ากัน ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการปวดและความไม่สบาย อีกทั้งการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการตาแห้งและภาวะเครียด.

การป้องกัน Office Syndrome รวมถึงการปรับเปลี่ยนท่านั่ง, การทำกิจกรรมกายภาพอย่างสม่ำเสมอ, การพักผ่อน, และการรักษาท่านั่งที่เหมาะสมเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด Office Syndrome และส่งผลให้คุณมีสุขภาพที่ดีในสถานที่ทำงานของคุณ.

More

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

การจัดวางองค์ประกอบโต๊ะทำงาน

1.ควรจัดวางจอภาพให้มีระยะห่างจากตาประมาณ 60 + 15 เซนติเมตร 
2.ขอบบนสุดของจอควรอยู่ระดับเดียวกับสายตา หรือต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย โดยให้จุดศูนย์กลางของ 15 – 20 องศา จออยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 35 องศา และเอียงทำ มุมชื้นเล็กน้อย
3.แท่นพิมพ์ควรวางอยู่ในระดับต่ำกว่าจอ โดยให้ข้อมือ และแขนขนานไปกับพื้น 
4.โต๊ะควรสูงพอสำหรับมีที่ว่างให้เข่าไม่ติดโต๊ะ 
5.เก้าอี้ควรมีที่หนุนหลัง และปรับระดับสูงต่ำได้ ให้ฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้น ต้นขาขนานไป กับพื้น อาจมีที่วางข้อศอกและแขน 
6.เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือควรวางอยู่ในระดับ และระยะเดียวกับจอภาพ 

7.มีแสงส่องสว่างแยกเฉพาะ

การจัดแสงไฟในห้องทำงาน

1.แหล่งกำเนิดแสงสว่างไม่คสรอยู่ทางด้านหน้า หรือด้านหลัง ควรมาจากด้านข้างของจอ
2.ไม่ควรปิดม่าน+หน้าต่าง
3.ควรมีแผ่นกันแสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์

การพักสายตา

 

1.ขณะทำงานควรมีการหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ 1-2 minutes ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง

2.ทุก 1 ชั่วโมง ควรหยุดทำงาน ลุกขึ้นยืนหรือเดิน เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนาน 3-5นาที

More