All Posts tagged pelvic floor muscle

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

            Kegal exercise คือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มี ความสําคัญกับบริเวณช่องคลอด เนื่องจากการกล้ามเนื้อบริเวณอุ้ง เชิงกรานมีความแข็งแรงแล้ว ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อช่องคลอดแข็งแรงตามไป ด้วย สามารถท่าตอนไหนก็ได้ไม่จํากัดสถานที่และเวลา เพราะการออกกำลัง กายด้วยวิธีนี้จะเน้นที่การฝึกขมิบกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน เป็นหลัก “การขมิบ” เพื่อเป็นการออกกำาลังกาย 

ควรใช้เวลา 20 นาที 3 ครั้ง/วัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงจะมีประสิทธิภาพ ทำทุกวันอย่างน้อยวันละ 12 นาที หรือ 5 ครั้งทุก ๆชั่วโมง หรือ 50 ครั้ง/วัน หรือ 100 ครั้ง/วัน

ข้อควรระวัง 

– ไม่ควรเกร็งหน้าท้อง หนีบขา ในขณะฝึกขมิบ เพราะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นร่วม ด้วย 

ควรปัสสาวะๅห้เรียบร้อยก่อนฝึก 

– สามารถฝึกขณะปัสสาวะได้ ไม่ควรกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้เกิดแรงดันในช่องท้อง จนเกิดอาการปวดศีรษะ

ท่าออกกำลังกาย

1. นอนหงายชันเข่า

2.นอนหงายชันเข่า ยกก้นขึ้น

3. งอเข่า งอสะโพก

More