All Posts tagged rigid tape

ตอนที่151: ชนิดของผ้าเทป

ตอนที่151: ชนิดของผ้าเทป

ชนิดของผ้าเทป

ชนิดของผ้าเทปที่ใช้อยู่ทั่วไปแบ่งออกเป็น2ประเภทตามลักษณะการยืดหยุ่นตัวได้ของผ้าเทปได้แก่

1 ผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่น (Non- Stretching or rigid tape)

Rigid tape

ผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่นมักใช้ประโยชน์ในการจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อไม่ให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งหรือหลายทิศทางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ อาจใช้เสริมความแข็งแรงให้กับผ้าเทปแบบยืดหยุ่น(Stretching tape) ก็ได้ข้อเสียของผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่นคือ ใช้ยากเนื่องจากเมื่อนำมาพับส่วนของร่างกายแล้วมักจะย่น ดังนั้นผู้จึงต้องมีความชำนาญในการใช้พอสมควร

 

2 ผ้าเทปแบบยืดหยุ่น (Stretching tape)

Stretching tape

ผ้าเทปแบบยืดหยุ่นมีประโยชน์หลักคือ ใช้ในการเพิ่มแรงกดต่อส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อเพื่อลดบวม

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของผ้าเทปแบบยืดหยุ่นก็คือ จะยึดและหดได้เล็กน้อยจึงทำให้ไม่สามารถจำกัดการเคลื่อนไหวได้ดีเหมือนผ้าเทปแบบไม่ยืดหยุ่น

ผ้าเทปที่มีความยืดหยุ่นและไมยืดหยุ่นจะมีขนาดความกว้างของผ้าเทปแตกต่างกันหลายขนาด สำหรับขนาดที่ผลิตออกมาจำหน่ายโดยทั่วไปคือ ผ้าเทปที่มีขนาดความกว้างของผืนผ้าเท่ากัน 1, 1.5,2,3 และ4 นิ้ว อย่างไรก็ตามหากผู้ให้การรักษาต้องการผ้าเทปที่มีขนาดความกว้างแตกต่างไปจากขนาดมาตรฐานนี้ก็สามารถฉีกครึ่งหนึ่งของผ้าเทปทีมีอยู่ สำหรับการเลือกขนาดความกว้างของผืนผ้าสำหรับการพันส่วนต่างๆของร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับ

  1. ขนาดของร่างกายนักกีฬา
  2. ส่วนของร่างกายที่จะทำการพันผ้าเทป
  3. ความถนัดของผู้ให้การรักษา

โดยหลักการทั่วไปในการเลือกก็คือ ถ้าส่วนที่จะพันผ้าเทปมีขนาดใหญ่ ก็ควรจะใช้ ผ้าเทปที่ขนาดความกว้างมาก แต่หากส่วนที่จะพันผ้าเทปมีขนาดเล็กก็ควรเลือกผ้าเทปที่มีขนาดความกว้างน้อย

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

More