All Posts tagged Swedish massage

ตอนที่55: โปรแกรมนวดบำบัดสวีดิช (Swedish Massage)

ตอนที่55: โปรแกรมนวดบำบัดสวีดิช (Swedish Massage)

Swidish-Massage-1

 โปรแกรมนวดบำบัดสวีดิช

                                          (Swedish massage)                                                      

นวดบำบัดสวีดิช  (Swedish massage) เป็นศาสตร์การนวดที่มีตั้งแต่ยุคโรมัน มีความนิยมมากในแถบยุโรป ชื่อการนวดแบบสวีดิช ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย ปีเตอร์ เฮนรี่ สิง เป็นชาวสวีเดน ที่นำเทคนิคการนวดนี้มาใช้นวดบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ผู้ป่วยโรคโปลิโอและผู้ป่วยอัมพาต ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ศาสตร์การนวดสวีดิชนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายทศวรรษเป็นเทคนิคการนวดบำบัดแบบคลาสสิค ไม่รุนแรง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูเซลล์ร่างกาย เน้นนวดไปตามทิศทางการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองตามหลักกายภาพบำบัด บนพื้นฐานทางการแพทย์แผนตะวันตก ในปัจจุบันการนวดสวีดิชนี้ยังได้ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนของกายภาพบำบัดวิชาชีพทั้งในไทยและต่างประเทศโลก

4

ทางคลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ เราได้ผสมผสานศาสตร์การนวดบำบัดแบบสวีดิชร่วมกับการใช้อโรมา ประยุกต์ในการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างลงตัว  ทำการนวดบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง….สำหรับผู้ที่ต้องการความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ เน้นขับของเสียหรือสารพิษผ่านทางระบบน้ำเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทภายในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย ลดอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อ เร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

@@@ อัตราค่าบริการ……. ครั้งละ 300 บาท/ ครึ่งชั่วโมง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinics.com

สายด่วน 085-264-4994

More