All Posts tagged wheelchair

ตอนที่209: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Paraplegia จาก Wheel chair ไปเตียง

ตอนที่209: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Paraplegia จาก Wheel chair ไปเตียง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Paraplegia จาก Wheel chair ไปเตียง

 

1.เข็น Wheel chair เฉียงทำมุม 45 องศากับเตียง

2.ล็อคล้อ Wheel chair

 

 

 

3.ใช้มือยกขาออกจากที่วางขาทีละข้าง

 

 

 

 

4.ใช้แขนข้างหนึ่งคล้อง push handle เพื่อกันการล้ม

มืออีกข้างยก footrest ขึ้น ทำสลับกันอีกข้างหนึ่ง

 

 

 

 1. ลงน้ำหนักที่มือโดนกด armrest ยกตัวขึ้น

เลื่อนตัวมาริมที่นั่ง

 

 

 

 

6.ใช้มือข้างหนึ่งกดที่เตียง อีกข้างหนึ่งกดที่ armrest

โน้มตัวไปข้างหน้า ออกแรงกดและหมุนตัวมานั่งที่เตียง

ผู้ช่วยจับที่บริเวณเข็มขัดเพื่อประคองผู้ป่วย

ช่วยประคอง

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

More

ตอนที่208: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

ตอนที่208: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

 

1.เข็น Wheel chair เฉียงทำมุม 45 องศากับเตียง

โดยเข็นเข้าข้างแข็งแรง

2.ล็อคล้อ Wheel chair

 

 

3.ผู้ป่วยใช้ข้างข้างที่แข็งแรงเกี่ยวขาข้างที่อ่อนแรง

วางลงบนพื้น และยก footrest ขึ้น

 

 

4.ผู้ช่วยยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยมือจับเข็มขัด

ทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วยออกแรงกดที่ footrest เพื่อเลื่อนตัวมาริม

ที่นั่ง

 

 

5.ใช้มือข้างหนึ่งกดที่เตียง อีกข้างหนึ่งกดที่ armrest

โน้มตัวไปข้างหน้า ผู้ป่วยจับที่บริเวณเข็มขัดเพื่อ

ประคองผู้ป่วย

 

 

 

6.ผู้ป่วยออกแรงกดที่ armrest และเตียง

เหยียดเข่าและสะโพกลุกขึ้นยืน จากนั้นหมุนตัว

ลงนั่งที่เตียง ผู้ช่วยจับที่บริเวณเข็มขัดเพื่อประคอง

ผู้ป่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

More

ตอนที่140: เทคนิคการใช้รถเข็นนั่ง

ตอนที่140: เทคนิคการใช้รถเข็นนั่ง

เทคนิคการใช้รถเข็นนั่ง

 Wheelchair

 

รถนั่งคนพิการที่เหมาะสมเป็นอย่างไร……???

 • ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
 • เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของผู้ใช้
 • ขนาดมีความเหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้
 • ปลอดภัยและทนทานในราคาที่เหมาะสม
 • สามารถดูแล ซ่อมแซมได้ภายในชุมชน

ประโยชน์ของรถนั่งคนพิการ

 • สามารถเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ
 • รถนั่งคนพิการที่มีขนาดพอดี สามารถลดปัญหาแทรกซ้อนต่างๆ เช่น แผลกดทับ หรือท่าทางที่ผิดปกติ อาจทำให้มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อตามมา
 • ผู้ใช้รถนั่งคนพิการมีความมั่นใจและภาคภูมิใจมากขึ้น เมื่อได้รับรถนั่งที่เหมาะสม
 • ผู้ใช้สามารถเข้าสู่สังคมได้ตามปกติ ซึ่งช่วยลดภาวะทางด้านจิตใจ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

วิธีการฝึกรถนั่งคนพิการ

1) ฝึกการทรงตัว

Wheelchair 2

 

วิธีการ :  นั่งชิดขอบด้านในของเบาะ หลังชิดกับพนักพิง แขนและไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในท่าที่ผ่อนคลาย

2) การจับวงล้อ

Wheelchair 3

วิธีการ :  วางมือบนขอบบนของวงล้อ โดยนิ้วหัวแม่มือวางบนขนานกับแนวล้อ ส่วนนิ้วที่เหลืออยู่ในลักษณะงอ กำรอบขอบล่างของวงล้อ

 

ทักษะการใช้รถนั่งคนพิการ

ทักษะเบื้องต้น

 1. การล็อคเบรกและปลดเบรก รวมทั้งขยับที่พักเท้าขึ้น – ลง

Wheelchair 4

 

การล็อคเบรก : ดันตัวห้ามล้อไปด้านหน้าเพื่อล็อคล้อ    ปลดเบรก : ดันตัวห้ามล้อกลับไปด้านหลัง

wheelchair 5

 

ขยับที่พักเท้าขึ้น :

 1. การเข็นรถนั่งไปในทิศทางต่างๆ

2.1 ) การเข็นรถไปด้านหน้า

Wheelchair 6

 

โน้มลำตัวไปด้านหน้า จับที่หมุนล้อโดยให้มือทั้งสองข้างอยู่หลังต่อดุมล้อ แล้วเข็นมาข้างหน้าให้สุดช่วงแขน จากนั้นปล่อยให้ล้อหมุนอย่างอิสระ แล้วเริ่มขั้นตอนแรกใหม่

2.2) การเข็นรถนั่งไปด้านหลัง

Wheelchair 7

จับที่ล้อโดยมือทั้งสองข้างอยู่หน้าต่อดุมล้อ เข็นมาด้านหลังให้สุดช่วงแขน จากนั้นปล่อยให้ล้อหมุนอย่างอิสระ แล้วเริ่มขั้นตอนแรกใหม่

2.3) การเลี้ยวล้อรถนั่ง

– การเลี้ยวแบบมีพื้นที่ในการเลี้ยวกว้าง

ตัวอย่าง  เลี้ยวขวา

Wheelchair 8

1.มือขวาจับล้อรถเข็นนิ่งๆ                2.มือซ้ายจับที่ล้อรถเข็นพร้อมกับดันมาด้านหน้า

(ถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทำตรงกันข้ามกัน)

-การเลี้ยวแบบมีพื้นที่จำกัด เช่น ลิฟต์  ห้องน้ำ

ตัวอย่าง  เลี้ยวซ้าย

Wheelchair 9

ใช้มือซ้ายดึงที่ล้อรถเข็นไปด้านหลังร่วมกับมือขวาเข็นล้อไปด้านหน้าพร้อมกัน

(ถ้าต้องการเลี้ยวขวาให้ทำตรงกันข้ามกัน)

– การเลี้ยวขณะที่ล้อรถเข็นเคลื่อนที่ไปข้างหน้า

ตัวอย่าง  เลี้ยวขวา

Wheelchair 10

1.ใช้มือขวาดึงล้อรถเข็นให้เคลื่อนช้าลง                       2. ใช้มือซ้ายเข็นล้อซ้ายให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า

(ถ้าต้องการเลี้ยวซ้ายให้ทำตรงกันข้ามกัน)

 1. การเข็นรถนั่งขึ้นทางลาด

Wheelchair 11

โน้มตัวมาทางด้านหน้า มือทั้งสองข้างจับวงล้อพร้อมกับเข็นรถขึ้นทางลาดเอียง ด้วยจังหวะสั้นๆเร็ว

 1. การเข็นรถนั่งลงทางลาด

Wheelchair 12

นั่งเอนตัวไปทางด้านหลัง โดยมือจับที่ล้อรถเข็นร่วมกับควบคุมการลงทางเอียงอย่างช้าๆWatch Cyberbully (2015) Full Movie Online Streaming Online and Download

 1. การยกล้อเพื่อข้ามสิ่งกีดขวาง

Wheelchair 13'

1) หมุนล้อรถเข็นไปทางด้านหน้า   2) หมุนล้อไปทางด้านหลัง 3) ดันล้อไปทางด้านหน้าเร็วๆ

 1. การเข็นรถนั่งขึ้นทางต่างระดับ

Wheelchair 14

1) ผู้ใช้รถนั่งนั่งชิดพนักพิง ก้มศีรษะไปทางด้านหน้า   2) ผู้ช่วยเข็นรถนั่งมาชิดพื้นต่างระดับร่วมกับใช้เท้าเหยียบคานยกล้อหน้าให้ยกขึ้น    3) เคลื่อนล้อหน้าลงทางต่างระดับช้าๆ

 1. การเข็นรถนั่งลงทางต่างระดับ

Wheelchair 15

1) ผู้ใช้รถนั่งนั่งชิดพนักพิง ก้มศีรษะไปทางด้านหน้า   2) ผู้ช่วยเข็นรถนั่งมาชิดพื้นต่างระดับ    3) ค่อยๆเข็นลงพื้นต่างระดับโดยมือทั้งสองข้างจับด้ามจับแล้วเหยียบคานยกล้อหน้าขึ้นค่อยๆเอาล้อลงอย่าช้าๆ

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

More