All Posts tagged williams exercise

ตอนที่ 642 กายบริหารผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม (Williams Exercise)

ตอนที่ 642 กายบริหารผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม (Williams Exercise)
ตอนที่ 304 กายบริหารผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม
(Williams Exercise)
ท่าที่ 1
 กดหลังแนบพื้น นอนหงายราบกับพื้น แล้วชันเข่าตั้งขึ้น มือไว้ข้างลำตัว จากนั้นเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องและหลังส่วน ล่างให้แนบกับพื้นให้มากที่สุด ทำซ้ำ 10 ครั้ง

ท่าที่ 2
 
กอดเข่า ดอกทีละข้าง นอนหงายชันเข่าขึ้นข้างหนึ่งเอามือสอดใต้เข่า แล้วดึงเข่าเข้ามาจนชิดหน้าอกมากที่สุด ยืดค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อยลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง สลับทำอีกข้างหนึ่ง

ท่าที่ 3 กอดเข่า ดอกพร้อมกัน 2 ข้าง นอนหงายชันเข่า เอามือสอดใต้เข่าทั้ง 2 ข้าง จากนั้นดึงเข่าเข้ามาจนชิดหน้าอกมากที่สุด ยืดค้างไว้ 10 วินาที แล้วปล่อยลง ทําซ้ำ 10 ครั้ง


ท่าที่ 4 
เกร็งท้องยกตัวขึ้น นอนหงายชันเข่า มือทั้ง 2 ข้าง ประสาน บริเวณหน้าอก เกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง โดยยกศีรษะและ ไหล่ขึ้น โดยสะโพกยังชิดติดพื้นอยู่นิ่งค้างไว้ 5 วินาที ค่อย ๆ กลับสู่ท่าเริ่มต้น ทําซ้ำ 10 ครั้ง

การรักษาทางกายภาพบำบัดอื่นๆ 

1. การออกกำลังกาย : เพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่รองรับกระดูกสันหลัง เพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มท่าทางและกลไกของร่างกาย ตัวอย่าง ได้แก่ การออกกำลังกายแบบยืดเหยียด การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของแกนกลาง และการปรับสภาพแบบแอโรบิก
 2.การกระตุ้นด้วยไฟฟ้า: เทคนิคการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า เช่น การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS) หรือการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าของประสาทและกล้ามเนื้อ (NMES) อาจใช้เพื่อลดอาการปวด บรรเทาอาการกระตุกของกล้ามเนื้อ และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
3.การบำบัดด้วยความร้อนและความเย็น: การใช้ความร้อนหรือความเย็นกับบริเวณที่ได้รับผลกระทบสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดและลดการอักเสบได้ การบำบัดด้วยความร้อนช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเพิ่มการรักษาเนื้อเยื่อ ขณะที่การบำบัดด้วยความเย็นจะทำให้บริเวณนั้นชาและลดอาการบวม
4.Traction : การบำบัดด้วยแรงดึงเกี่ยวข้องกับการใช้แรงดึงไปที่กระดูกสันหลัง ช่วยคลายหมอนรองกระดูกสันหลัง คลายการกดทับเส้นประสาท และลดความเจ็บปวดในสภาวะต่างๆ เช่น หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือกระดูกสันหลังตีบ
5. การฝึกท่าทางและกลไกของร่างกาย: นักกายภาพบำบัดให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเกี่ยวกับท่าทางและกลไกร่างกายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังตึงมากขึ้น โดยจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนั่ง ยืน ยกของ และดำเนินกิจกรรมประจำวันด้วยการจัดแนวกระดูกสันหลังที่เหมาะสม
More