Blog Section

ตอนที่ 630 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2

ตอนที่ 630 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2
(2-6สัปดาห์)
การรักษาทางกายภาพบำบัด
ใช้การรักษาทางกายภาพ เพื่อช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวมากขึ้น เช่น การยืดกล้ามเนื้อ และการขยับข้อต่อทั้งตัวเข่าและลูกลูกสะบ้า
• การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับระยะที่ 2 ได้แก่การปั่นจักรยานอยู่กับที่ เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า เริ่มต้นที่ประมาณ 15 ถึง 20 นาที ต่อวันใช้ความหนักน้อยๆก่อนเท่าที่สามารถจะปั่นได้อย่างต่อเนื่องจนครบเวลา และไม่มีอาการปวด หากมีอาการปวดควรพักและลดความหนักลง รวมถึงการเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขา การกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนัก การกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนักที่เท้า ของข้างผ่าตัดเช่น การก้าวขึ้นลงบันไดในระดับเดียวกัน เป็นต้น
4ท่าออกกำลังกาย
สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในระยะที่2
1. หนีบหมอนระหว่างเขาทั้ง 2ข้าง จากนั้นออกแรงเหยียดเข่าเท่าที่สามารถ
ค้างไว้ 10 วินาที/ครั้ง ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
2. นอนตะแคงโดยการกางขาขึ้นและเหยียดสะโพกไปทางด้านหลัง

ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
3.ยืนตรงขากางเท่าความกว้างของไหล่จากนั้นให้งอเข่าไปด้านหลัง
ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
4.ยืนตรงพร้อมทั้งกางขาเท่าความกว้างของไหล่ จากนั้นเขย่งปลายเท้าขึ้น
ค้างไว้ 5 วินาที/ครั้ง ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน

Facebook Comments