Blog Section

ตอนที่ 670: การบำบัดผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรมเพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง

ตอนที่ 670: การบำบัดผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรมเพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง
ตอนที่ 670: การบำบัดผู้ป่วยออฟฟิตซินโดรมเพื่อช่วยลดอาการปวดหลัง

การบำบัดออฟฟิตซินโดรมสำหรับพนักงานออฟฟิต สามารถช่วยลดอาการปวดหลังและปรับสมดุลของร่างกายได้ ดังนี้:

1. การทำกิจกรรมกายภาพ: ปฏิบัติกิจกรรมกายภาพเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกาย เช่น การเดินเพิ่มเติมหรือการออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงพักเวลา
2. การทำเหยือกตรง: การทำเหยือกตรงช่วยปรับสมดุลของร่างกายและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง
3. การยืดเวลา: ทำการยืดเวลาก่อนและหลังทำงานเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเพิ่มความคล่องตัว
4. การปรับแต่งที่ทำงาน: ปรับแต่งที่ทำงานให้เหมาะสมและสะดวกสบาย เช่น การเลือกเก้าอี้ที่มีรองนั่งสำหรับรองก้นและหลัง เครื่องเสียงที่ตั้งให้ถูกต้อง เพื่อให้ร่างกายมีการสมดุลและไม่ตึงเครียด
5. การพักผ่อน: พักผ่อนเพียงพอระหว่างการทำงาน เช่น ทำการหย่อนตามตัวระหว่างชั่วโมงทำงาน ทำการเคลื่อนไหวต่างๆ ทำการหยุดพักเป็นช่วงๆ เพื่อทำให้ร่างกายไม่เหนื่อยล้า
6. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม: รับประทานอาหารที่มีโปรตีนเพียงพอและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูของร่างกาย
7. การปรับตัวในช่วงเวลา: หากต้องนั่งทำงานเป็นเวลานาน ควรปรับตัวเปลี่ยนท่าทางการนั่งและยืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการฟกช้ำและเสี่ยงต่อการเกิดอาการปวดหลัง
Facebook Comments